دوره و شماره: دوره 10، شماره 31 - شماره پیاپی 4267، پاییز 1397، صفحه 1-100 
5. تأثیر22هفته تمرین هوازی بر بیان اینترفرون گاما و زیر رده های لکوسیتی در روند تولید پادزهر

صفحه 67-83

میترا عزیزی ماسوله؛ عبدلعلی بنایی فر؛ عباس زارع میرک آبادی؛ نادر شاکری