نمایه نویسندگان

ا

 • ادیب روشن، فرشته مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 29-46]

ب

 • بختیاری، فروغ طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 11-28]

ح

 • حیدری، رضا مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 29-46]

خ

 • خدایاری، عباس تعیین روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه امنیت اماکن ورزشی [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 131-149]

ر

 • رودباری، حمید رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 150-166]

س

 • ساجدی، نغمه ساخت و اعتبار یابی ابزار مسئولیت پذیری ورزشی بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 67-84]
 • سپاسی، حسین طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 11-28]
 • سپاسی، حسین ساخت و اعتبار یابی ابزار مسئولیت پذیری ورزشی بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 67-84]
 • سعیدی مجد، نغمه تعیین روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه امنیت اماکن ورزشی [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 131-149]
 • سنگ سفیدی، ایوب رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 150-166]

ش

 • شجیع، کیانوش مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 29-46]

ص

 • صفاری، مرجان رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 150-166]

ط

 • طاهرزاده، جواد ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 85-107]

ع

 • عبدالملکی، حسین تعیین روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه امنیت اماکن ورزشی [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 131-149]
 • عروف زاد، شهرام طراحی مدل توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 108-130]
 • عظیم زاده، سید مرتضی مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 29-46]

ف

 • فتحی، فرهاد طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای رضایتمندی،وفاداری و تمایل به حضور مجدد در بین تماشاگران باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 47-66]

م

 • محرم زاده، مهرداد طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای رضایتمندی،وفاداری و تمایل به حضور مجدد در بین تماشاگران باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 47-66]

ن

 • نادی، محمد علی طراحی مدل توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 108-130]
 • نصیری خوزانی، مهدی طراحی مدل توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 108-130]
 • نظری، رسول ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 85-107]
 • نعمت زاده، سجاد رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 150-166]
 • نوری، محمد سیوان طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای رضایتمندی،وفاداری و تمایل به حضور مجدد در بین تماشاگران باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 47-66]
 • نوربخش، پریوش طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 11-28]
 • نوربخش، پریوش ساخت و اعتبار یابی ابزار مسئولیت پذیری ورزشی بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 67-84]
 • نوربخش، مهوش طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 11-28]

ه

 • همتی، جمشید ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 85-107]