نمایه نویسندگان

ا

پ

 • پیمانی زاد، حسین شناسایی مولفه های بازاریابی ورزش دانش آموزی و طراحی مدل به روش ساختاری تفسیری [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 68-84]
 • پورذبیح سرحمامی، خدیچه بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی برون‌سپاری در صنعت ورزش [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 121-136]

ت

 • تابش، سعید تحلیل چالش‌های اقتصادی باشگاه‌های فوتبال مازندران [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 24-48]

خ

 • خداپرست، سیاوش نقش خصوصی سازی بر توسعه توریسم ورزشی در استان گیلان [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 103-120]

د

 • دوستی، مرتضی تحلیل چالش‌های اقتصادی باشگاه‌های فوتبال مازندران [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 24-48]
 • دوستی، مرتضی بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی برون‌سپاری در صنعت ورزش [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 121-136]
 • دوست محمدی، حسن شناسایی مولفه های بازاریابی ورزش دانش آموزی و طراحی مدل به روش ساختاری تفسیری [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 68-84]

ر

 • رضایی صوفی، مرتضی نقش خصوصی سازی بر توسعه توریسم ورزشی در استان گیلان [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 103-120]

ف

 • فهیم دوین، حسن شناسایی مولفه های بازاریابی ورزش دانش آموزی و طراحی مدل به روش ساختاری تفسیری [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 68-84]

ک

 • کهندل، مهدی ارتباط علی بازاریابی عصبی بر رفتار مصرف کننده ورزشی با میانجگری بازاریابی رابطه مند درباشگاه های ورزشی شمالغرب کشور [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 49-67]

م

 • محسنی فر، علی تحلیل چالش‌های اقتصادی باشگاه‌های فوتبال مازندران [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 24-48]
 • میکائیلی، حسین ارتباط علی بازاریابی عصبی بر رفتار مصرف کننده ورزشی با میانجگری بازاریابی رابطه مند درباشگاه های ورزشی شمالغرب کشور [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 49-67]

ن

 • نوربخش، مهوش ارتباط علی بازاریابی عصبی بر رفتار مصرف کننده ورزشی با میانجگری بازاریابی رابطه مند درباشگاه های ورزشی شمالغرب کشور [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 49-67]