نمایه نویسندگان

آ

 • آقابیگی، فرشید شناسایی اندام های آسیب پذیر و سازوکار های ایجابی آنها در بازی های فوتبال جام جهانی 2010 [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 23-36]

ا

 • احمدی، سیروس تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]
 • احمدی، علی مقایسه تعالی سازمانی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری بر اساس مدل EFQM [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 135-158]
 • اسماعیلی، محمد شناسایی اندام های آسیب پذیر و سازوکار های ایجابی آنها در بازی های فوتبال جام جهانی 2010 [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 23-36]
 • اسمعیلی، نرگس اولویت بندی ابزارهای ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش بر مبنای مدل AIDA [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 95-114]
 • امانی شلمزاری، غلامرضا مقایسه تعالی سازمانی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری بر اساس مدل EFQM [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 135-158]
 • امینی، رضا بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]

ب

 • بدیع، علی بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های ورزشی بر سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 115-134]
 • برمکی، سارا بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]
 • بنی طالب، ابراهیم بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]

پ

 • پاشایی، سامان ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • پویا، فاطمه تأثیر 8 هفته تمربن استپ بر آهن و ذخایر آهن خون دختران جوان 14-18سال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-102]

ت

 • تجاری، فرشاد تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]

ج

 • جهانیان، رمضان عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی ساعات درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 119-130]

ح

 • حاج رسولی، مسعود بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]
 • حجت، شهلا تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات همراه با فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان زیر رده های لنفوسیت T در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 103-118]
 • حضرتی پور، بهروز بررسی برخی شاخص های استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 57-72]
 • حمزه زاده، ابراهیم تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]

خ

 • خازنی، علی بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]
 • خدایاری، عباس بررسی برخی شاخص های استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 57-72]
 • خدایاری، عباس تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]

د

 • دانشفر، افخم اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 51-68]
 • دهقان، شهلا تأثیر 8 هفته تمربن استپ بر آهن و ذخایر آهن خون دختران جوان 14-18سال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-102]

ذ

 • ذوقیان، انسیه تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات همراه با فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان زیر رده های لنفوسیت T در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 103-118]

ر

 • رجبی، حمید تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات همراه با فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان زیر رده های لنفوسیت T در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 103-118]
 • رجبی، رضا شناسایی اندام های آسیب پذیر و سازوکار های ایجابی آنها در بازی های فوتبال جام جهانی 2010 [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 23-36]
 • رحیمی، علی رضا بررسی برخی شاخص های استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 57-72]

س

 • سرشین، امیر ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • سروش، محمد رضا بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]

ش

 • شجاعی، معصومه اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 51-68]
 • شجاع الدین، صدرالدین ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]

ص

 • صالحی، نسیم اولویت بندی ابزارهای ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش بر مبنای مدل AIDA [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 95-114]

ع

 • عبدی، جمال ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • علیجانی، عیدی ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم مقایسه تعالی سازمانی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری بر اساس مدل EFQM [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 135-158]

ف

 • فخاری، سید علی عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی ساعات درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 119-130]
 • فیض الهی، فواد ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • فلاح، ابراهیم بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]

ق

 • قانعی، مصطفی بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]
 • قائدی، هادی بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]

گ

 • گائینی، عباسعلی تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات همراه با فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان زیر رده های لنفوسیت T در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 103-118]

م

 • محمدی، سردار ارزیابی سطوح رفتاری مدیریت ریسک در بین مدیران هأیت های ورزشی استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-56]
 • محمدی، سردار اولویت بندی ابزارهای ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش بر مبنای مدل AIDA [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 95-114]
 • مطلبی، لنا بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های ورزشی بر سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 115-134]
 • مهذب، آرش بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]

ن

 • نیازی، سید محمد بررسی شیوه زندگی کاراته کاران نخبه کشور و اثر آن بر کنترل استرس قبل از مسابقات [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 11-22]
 • نامنی، فرح تاثیر ویبریشن بر IL10، کورتیزول و تستوسترون سرم دختران ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 159-174]
 • نوری، داود اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 51-68]
 • نوربخش، مهوش بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های ورزشی بر سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 115-134]

و

 • ویسی، کوروش ارزیابی سطوح رفتاری مدیریت ریسک در بین مدیران هأیت های ورزشی استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-56]

ی

 • یزدان پرست چهارمحالی، بهاره تاثیر ویبریشن بر IL10، کورتیزول و تستوسترون سرم دختران ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 159-174]
 • یوسفند، سمیه بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]