نمایه نویسندگان

آ

 • آذربیجانی، محمدعلی مقایسه تغییرات غلضت تستسترون و کورتیزول بزاقی و خلق و خوی قهرمانان و نایب قهرمانان کاراته مرد رقابتی در طول یک دوره مسابقات کاراته آزاد [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 75-92]
 • آذربیجانی، محمدعلی تأثیر نوع تمرین قدرتی,استقامتی وترکیبی برغلضت تستسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 97-115]

ا

 • ابراهیم، خسرو ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-73]
 • احمدی، پژمان اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک در آب و در خشکی برکوفتگی عضلانی و عملکرد شنای دختران شناگر نخبه [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-133]
 • احمدی زاده، سجاد ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-73]
 • اصغری جعفر آبادی، محمد علی بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 11-28]
 • امیرتاش، علی محمد تأثیر نوع تمرین قدرتی,استقامتی وترکیبی برغلضت تستسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 97-115]

ب

 • با شفاعت، هادی بررسی تغییرات مقیاس تعادلی برگ پس از انجام تمرینات ویبریشن تمام بدن و بی تمرینی توسط مردان سالمند سالم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 11-24]
 • برنجیان تبریزی، حسین بررسی تغییرات مقیاس تعادلی برگ پس از انجام تمرینات ویبریشن تمام بدن و بی تمرینی توسط مردان سالمند سالم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 11-24]

پ

 • پارسیان، حشمت اله تأثیر فعالیت های تناوبی شدید ویژه فوتبال برپاسخ سیستم ایمنی بازیکنان جوان فوتبال [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 29-52]
 • پرویزی، نسترن اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 43-61]

ح

 • حجت، شهلا بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 11-28]
 • حجت، شهلا یک دوره تمرینات مقاومتی بر سیستم ایمنی همورال کشتی گیران نخبه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 93-106]
 • حسینی، سید سجاد تأثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده ی مرکزیو تمرینات قدرتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در مردان سالمند [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 81-96]

د

 • دانشفر، افخم اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 43-61]
 • دستمنش، سیاوش بررسی تغییرات مقیاس تعادلی برگ پس از انجام تمرینات ویبریشن تمام بدن و بی تمرینی توسط مردان سالمند سالم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 11-24]
 • دیلم، محمد جواد مقایسه تغییرات غلضت تستسترون و کورتیزول بزاقی و خلق و خوی قهرمانان و نایب قهرمانان کاراته مرد رقابتی در طول یک دوره مسابقات کاراته آزاد [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 75-92]

ذ

 • ذبیحی، اسماعیل مقایسه مشکلات رفتاری دانش آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 107-127]

ر

 • رزمجو، سحر اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک در آب و در خشکی برکوفتگی عضلانی و عملکرد شنای دختران شناگر نخبه [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-133]
 • رستمخانی، حسین تأثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده ی مرکزیو تمرینات قدرتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در مردان سالمند [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 81-96]
 • رمضانی نژاد، رحیم مقایسه مشکلات رفتاری دانش آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 107-127]
 • روحانی، علی اکبر تأثیر مصرف مکمل ویتامین B1 بر تغییرات گلوکز خون حین وپس از فعالیت بیشینه هوازی در مردان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 145-158]

ز

 • زاهدی اصل، صالح ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-73]

س

 • سپاسی، حسین مقایسه تأثیر روش های کامپیوتر , سنتی و ترکیبی بر میزان اکتساب و یادداری دانش ونگرش مهارت شوت بسکتبال [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 25-41]
 • سجادی، سید مرتضی ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-73]

ش

 • شاکری، نادر تأثیر نوع تمرین قدرتی,استقامتی وترکیبی برغلضت تستسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 97-115]
 • شجاعی، معصومه اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 43-61]
 • شجاع الدین، سید صدرالدین بررسی تغییرات مقیاس تعادلی برگ پس از انجام تمرینات ویبریشن تمام بدن و بی تمرینی توسط مردان سالمند سالم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 11-24]
 • شیروانی، حسن تأثیر فعالیت های تناوبی شدید ویژه فوتبال برپاسخ سیستم ایمنی بازیکنان جوان فوتبال [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 29-52]
 • شفیعی، محسن تأثیر مصرف مکمل ویتامین B1 بر تغییرات گلوکز خون حین وپس از فعالیت بیشینه هوازی در مردان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 145-158]
 • شوقی، مهناز بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 11-28]

ص

 • صادقی، حیدر رابطه نوع و میزا نشیوع آسیب ها با برخی ویزگی های آنتروپومتریکی و پست بازی والیبالیست های نخبه مرد ایران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 135-151]

ع

 • عزیزی، میترا اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک در آب و در خشکی برکوفتگی عضلانی و عملکرد شنای دختران شناگر نخبه [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-133]
 • عظیمی شاد، سمیه بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادقام [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 63-79]
 • علی جانی، عیدی یک دوره تمرینات مقاومتی بر سیستم ایمنی همورال کشتی گیران نخبه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 93-106]

ف

 • فتاحی، علی رابطه نوع و میزا نشیوع آسیب ها با برخی ویزگی های آنتروپومتریکی و پست بازی والیبالیست های نخبه مرد ایران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 135-151]
 • فتاحی مسرور، فروغ تأثیر فعالیت های تناوبی شدید ویژه فوتبال برپاسخ سیستم ایمنی بازیکنان جوان فوتبال [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 29-52]
 • فتح اله زاده، حمیده مقایسه تأثیر روش های کامپیوتر , سنتی و ترکیبی بر میزان اکتساب و یادداری دانش ونگرش مهارت شوت بسکتبال [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 25-41]

ک

 • کسب پرست، مهدی تأثیر مصرف مکمل ویتامین B1 بر تغییرات گلوکز خون حین وپس از فعالیت بیشینه هوازی در مردان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 145-158]
 • کهندل، مهدی تأثیر مصرف مکمل ویتامین B1 بر تغییرات گلوکز خون حین وپس از فعالیت بیشینه هوازی در مردان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 145-158]
 • کهندل، مهدی بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادقام [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 63-79]
 • کهندل، مهدی رابطه نوع و میزا نشیوع آسیب ها با برخی ویزگی های آنتروپومتریکی و پست بازی والیبالیست های نخبه مرد ایران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 135-151]

م

 • میرفیضی، مانی بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 11-28]
 • ملانوروزی، کیوان تأثیر فعالیت های تناوبی شدید ویژه فوتبال برپاسخ سیستم ایمنی بازیکنان جوان فوتبال [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 29-52]
 • مهدی زاده توزنی، زهرا بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 11-28]

ن

 • نیک بخت، حجت اله تأثیر نوع تمرین قدرتی,استقامتی وترکیبی برغلضت تستسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 97-115]
 • نیک منش، مهدی یک دوره تمرینات مقاومتی بر سیستم ایمنی همورال کشتی گیران نخبه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 93-106]
 • نوربخش، پریوش مقایسه تأثیر روش های کامپیوتر , سنتی و ترکیبی بر میزان اکتساب و یادداری دانش ونگرش مهارت شوت بسکتبال [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 25-41]
 • نوربخش، مهوش بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادقام [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 63-79]

ه

 • هاشمی، محمد تأثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده ی مرکزیو تمرینات قدرتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در مردان سالمند [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 81-96]
 • همتی نژاد، مهرعلی مقایسه مشکلات رفتاری دانش آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 107-127]