نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، محمد علی تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 109-126]
 • آقایی، رحمان بررسی میزان شیوع و برخی از علل آسیب های شایع در بین کبدی کارکنان نخبه مرد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 11-30]
 • آموزگار، سید حسن بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 149-166]

ا

 • احمدی، پژمان تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر رکورد 100 متر کرال سینه پس از یک دوره تمرینات ستگین شنا در دختران سناگر نخبه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 43-60]
 • اسدی ساوری، خدیجه بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-94]
 • اسلامی، منصور بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-94]
 • امیری، مجتبی مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تریت بدنی به تفکیک جنسیت و محل دانشگاه محل تحصیل [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-110]

ب

 • بلبلی، لطفعلی تأثیرات شدّت و مدّت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 111-128]

پ

 • پوردیبا، پروین مقایسه یک دوره برنامه منتخب پیاده روی . یوگا و مصرف داروی گیاهی هاپیران بر میزان افسردگی زنان میانسال غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 71-94]

ت

 • تجاری، فرشاد تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 109-126]

ج

 • جورکش، مرتضی ررسی تأثیر چهار هفته مکمل سازی با قهوه بر وضعیت آنتی اکسیدانی بدن و عملکرد هوازی و بی هوازی در ورزشکاران دانشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-85]

چ

 • چوری، علی تاثیر مهار تهای روانی بر اضطراب رقابتی و عملکرد والیبالیست های لیگ برتر و ارتباط آن با تعداد بازی ملی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-103]

ح

 • حاتمی، فرزانه ارتباط بین استفاده از یادگیری و مشاهده ای و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 113-131]
 • حاتمی شاه میر، الهام ارتباط بین استفاده از یادگیری و مشاهده ای و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 113-131]
 • حجت، شهلا بررسی میزان شیوع و برخی از علل آسیب های شایع در بین کبدی کارکنان نخبه مرد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 11-30]
 • حستلویی، فخرالدین تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک در آب بر چرش عمودی و کوفتگی عضلانی تأخیری تکواندوکاران آماتور پسر 10-14 ساله [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 31-50]
 • حسینی، سید قاسم تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 127-144]
 • حق وردی، روح اللّۀ تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و دایره ای بر توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال نوجوان پسر [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 47-62]

خ

 • خانی پور، حماسه ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 63-76]
 • خدایاری، عباس تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 109-126]
 • خداپرست، سیاوش مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تریت بدنی به تفکیک جنسیت و محل دانشگاه محل تحصیل [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-110]
 • خلیل زاده، منصور امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 133-150]
 • خوران، هادی تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 127-144]
 • خورشیدی حسینی، مهدی تأثیرات شدّت و مدّت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 111-128]

د

 • دانشفر، افخم ارتباط جو انگیزشی ادراک شده,هدف گرایی و عملکرد کشتی گیران نخبه 15 تا 20 سال مازندران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 94-112]
 • دانشفر، افخم اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 11-29]
 • دانشمندی، حسن بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 149-166]
 • دهخدا، محمد رضا ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 63-76]
 • دوستی، جعغر تأثیرات شدّت و مدّت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 111-128]

ر

 • رجبی، حمید تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر رکورد 100 متر کرال سینه پس از یک دوره تمرینات ستگین شنا در دختران سناگر نخبه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 43-60]
 • رحیمی، علی رضا تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و دایره ای بر توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال نوجوان پسر [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 47-62]
 • رحمتی، علی رضا اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 11-29]
 • رزمجو، سحر تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر رکورد 100 متر کرال سینه پس از یک دوره تمرینات ستگین شنا در دختران سناگر نخبه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 43-60]
 • رضوی، سید محمد حسین مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تریت بدنی به تفکیک جنسیت و محل دانشگاه محل تحصیل [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-110]
 • رمضانی نژاد، رحیم مقایسه سلامت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و افراد غیر فعال [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 49-66]
 • روستایی، زینب ارتبات بین سبک های مدیریتی تبدیلیو تبادلی مدیران با تعهدسارمانی کارکنان واستادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13 [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 129-147]

س

 • سپاسی، حسین تأثیر سه نوع پروتوکل مختلف خستگی بر تعادل پویای دانشجویان دختر ورزشکار [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 132-148]
 • سخنگویی، یحیی بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-94]

ش

 • شاکریان، سعید تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک در آب بر چرش عمودی و کوفتگی عضلانی تأخیری تکواندوکاران آماتور پسر 10-14 ساله [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 31-50]
 • شجاعی، معصومه بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 11-22]
 • شجاعی، معصومه بررسی عملکرد رؤسای هأیت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 23-46]
 • شجاعی، معصومه ارتباط جو انگیزشی ادراک شده,هدف گرایی و عملکرد کشتی گیران نخبه 15 تا 20 سال مازندران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 94-112]
 • شجاعی، معصومه اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 11-29]
 • شفیع، رضا مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تریت بدنی به تفکیک جنسیت و محل دانشگاه محل تحصیل [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-110]
 • شفیعی، محسن مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی از دیدگاه مدیران و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 117-131]
 • شفیع نیا، پروانه مقایسه سطح خود نمایشی ورزشکاران مرد رقابتی و غیر رقابتی رشته پرورش اندام و رابطه آن با نارضایتی بدنی آنها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 31-47]
 • شمس، امیر مقایسه تاثیر یادگیری رقابتی و مشارکتی بر مهار تهای منتخب فوتبال در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 105-116]
 • شمسی پور دهکردی، پروانه مقایسه تاثیر یادگیری رقابتی و مشارکتی بر مهار تهای منتخب فوتبال در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 105-116]

ص

 • صحرانورد گرگری، آمینه ارتبات بین سبک های مدیریتی تبدیلیو تبادلی مدیران با تعهدسارمانی کارکنان واستادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13 [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 129-147]
 • صدری، ایرج ررسی تأثیر چهار هفته مکمل سازی با قهوه بر وضعیت آنتی اکسیدانی بدن و عملکرد هوازی و بی هوازی در ورزشکاران دانشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-85]

ط

 • طاهری، مرتضی ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 63-76]
 • طهماسبی، فرشید ارتباط بین استفاده از یادگیری و مشاهده ای و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 113-131]

ع

 • عابدی، بهرام بررسی رابطه ویژگی های آنتروپومتریک و برخی قابلیت های فیزیولوژیک بازیکنان فوتسال دانشجوی پسر [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 79-94]
 • عبدلی، بهروز مقایسه تاثیر یادگیری رقابتی و مشارکتی بر مهار تهای منتخب فوتبال در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 105-116]
 • عرب عامری، الهه ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 63-76]
 • عزیزی، میترا تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر رکورد 100 متر کرال سینه پس از یک دوره تمرینات ستگین شنا در دختران سناگر نخبه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 43-60]
 • علی بخشی، اسماعیل تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 127-144]
 • علیجانی، عیدی تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر فشار خون و قند خون بیماران مبتلا به پر فشاری خون و دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 29-42]
 • علیجانی، عیدی مقایسه یک دوره برنامه منتخب پیاده روی . یوگا و مصرف داروی گیاهی هاپیران بر میزان افسردگی زنان میانسال غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 71-94]
 • علی زاده، محمد حسین تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و دایره ای بر توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال نوجوان پسر [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 47-62]
 • عمرانیان، محسن ارتباط جو انگیزشی ادراک شده,هدف گرایی و عملکرد کشتی گیران نخبه 15 تا 20 سال مازندران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 94-112]

ق

 • قاسمی، حمید بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 149-166]
 • قاسمی، حمید رضا تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 109-126]
 • قیامی راد، امیر امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 133-150]
 • قجری شلمزاری، حدیث تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر فشار خون و قند خون بیماران مبتلا به پر فشاری خون و دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 29-42]
 • قزلسفلو، حمیدرضا تاثیر مهار تهای روانی بر اضطراب رقابتی و عملکرد والیبالیست های لیگ برتر و ارتباط آن با تعداد بازی ملی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-103]
 • قهرمانی، مهری امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 133-150]

ک

 • کازمی پور، مریم تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 127-144]
 • کاشف، میر محمد تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک در آب بر چرش عمودی و کوفتگی عضلانی تأخیری تکواندوکاران آماتور پسر 10-14 ساله [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 31-50]
 • کامیاب نیا، معصومه ررسی تأثیر چهار هفته مکمل سازی با قهوه بر وضعیت آنتی اکسیدانی بدن و عملکرد هوازی و بی هوازی در ورزشکاران دانشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-85]
 • کسب پرست، مهدی مقایسه تحلیل رفتگی شغلی در بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-78]
 • کسب پرست، مهدی مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی از دیدگاه مدیران و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 117-131]
 • کهندل، مهدی مقایسه تحلیل رفتگی شغلی در بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-78]
 • کهندل، مهدی ارتبات بین سبک های مدیریتی تبدیلیو تبادلی مدیران با تعهدسارمانی کارکنان واستادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13 [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 129-147]
 • کهندل، مهدی مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی از دیدگاه مدیران و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 117-131]

گ

 • گلچین کوهی، محمد مقایسه سطح خود نمایشی ورزشکاران مرد رقابتی و غیر رقابتی رشته پرورش اندام و رابطه آن با نارضایتی بدنی آنها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 31-47]

م

 • محسن زاده، مهسا بررسی پاسخ های معادل تحویه ای در فازهای لوتئال و ابتدای فولیکولار چرخه قاعدگی زنان ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 95-108]
 • محسن زاده، مهسا مقایسه میزان نبض اکسیژن,حداکثر اکسیژن مصرفی و حد اکثر ضربان قلب در دو نوع فعالیت های ورزشی دویدن و رکاب زدن هنگام چرخه قاعدگی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 51-70]
 • محمدزاده کلخوران، فاطمه بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 11-22]
 • محمدزاده کلخوران، فاطمه بررسی عملکرد رؤسای هأیت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 23-46]
 • محمودی، سعید بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 11-22]
 • محمودی، سعید بررسی عملکرد رؤسای هأیت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 23-46]
 • معینی شبستری، مسعود بررسی میزان شیوع و برخی از علل آسیب های شایع در بین کبدی کارکنان نخبه مرد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 11-30]
 • مقرنسی، مهدی تاثیر مهار تهای روانی بر اضطراب رقابتی و عملکرد والیبالیست های لیگ برتر و ارتباط آن با تعداد بازی ملی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-103]
 • ملا نوروزی، کیوان تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 127-144]

ن

 • نیازی، سید محمد مقایسه سلامت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و افراد غیر فعال [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 49-66]
 • نعمتی، نعمت الۀ تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 109-126]
 • نوربخش، پریوش تأثیر سه نوع پروتوکل مختلف خستگی بر تعادل پویای دانشجویان دختر ورزشکار [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 132-148]
 • نوربخش، پریوش مقایسه سطح خود نمایشی ورزشکاران مرد رقابتی و غیر رقابتی رشته پرورش اندام و رابطه آن با نارضایتی بدنی آنها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 31-47]
 • نوربخش، مهوش بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 11-22]
 • نوربخش، مهوش بررسی عملکرد رؤسای هأیت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 23-46]
 • نوربخش، مهوش مقایسه یک دوره برنامه منتخب پیاده روی . یوگا و مصرف داروی گیاهی هاپیران بر میزان افسردگی زنان میانسال غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 71-94]
 • نور بخش، مهوش تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر فشار خون و قند خون بیماران مبتلا به پر فشاری خون و دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 29-42]

و

 • ولی زاده، آیدین تأثیرات شدّت و مدّت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 111-128]

ه

 • همتی نژاد، مهرعلی بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-94]
 • همتی نژاد، مهر علی بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 149-166]
 • همتی نژاد، مهر علی مقایسه سلامت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و افراد غیر فعال [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 49-66]