نمایه نویسندگان

آ

 • آتشک، سیروان اثر چالش ذهنی به هنگام اجراى فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 69-88]
 • آتشک، سیروان تأثیر شنیدن ریتم موسیقی تند و آرام بر اجرای ب یهوازی و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان فعال [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 87-105]
 • آتشک، سیروان تاثیر مکمل سازی اسید چرب امگا- 3 بر شاخص التهابی CRP و شاخصهای آسیب سلولی سرمی پس از یک جلسه تمرین مقاومتی در هندبالیس تهای مرد جوان [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 159-175]
 • آتشک، سیروان اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 11-32]
 • آذربایجانی، محمد علی تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 109-126]
 • آذربایجانی، محمد علی اثر چالش ذهنی به هنگام اجراى فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 69-88]
 • آذربایجانی، محمد علی تأثیر شنیدن ریتم موسیقی تند و آرام بر اجرای ب یهوازی و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان فعال [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 87-105]
 • آذربایجانی، محمد علی تاثیر تمرین مقاومتی هرمی و ویبریشن تمام بدن بر شاخص های آسیب سلولی (AST, ALD, CK) در مردان غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 11-32]
 • آذربایجانی، محمد علی اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 11-32]
 • آذربایجانی، محمد علی اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوتوزوسین [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 11-32]
 • آذربایجانی، محمد علی تاثیر مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ پروتئین واکنش دهنده- C (CRP) و کورتیزول به فعالیت ورزشی هوازی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 39-58]
 • آذربایجانی، محمد علی مقایسه یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی بر لکوسیت خون در زنان غیر ورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 39-48]
 • آذربیجانی، محمدعلی مقایسه تغییرات غلضت تستسترون و کورتیزول بزاقی و خلق و خوی قهرمانان و نایب قهرمانان کاراته مرد رقابتی در طول یک دوره مسابقات کاراته آزاد [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 75-92]
 • آذربیجانی، محمدعلی تأثیر نوع تمرین قدرتی,استقامتی وترکیبی برغلضت تستسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 97-115]
 • آزادی، آزاده اثر رفتارهای حمایتی-استقلالی مربیان بر نیازهای روانی تعهد ورزشی بازیکنان زن نخبه لیگ هندبال [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 69-95]
 • آزادی، آزاده اثر درک رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بازیکنان زن نخبه هندبال ایران [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 11-41]
 • آزادی، صبا تاثیر کربوهیدرات با نمایه گلیسمی متفاوت بر غلظت گلوکز، لاکتات و عملکرد ورزشی متعاقب یک جلسه فعالیت استقامتی در زنان فعال شهر کرج [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 63-76]
 • آزادفدا، شیوا پیش بینی توانمندسازی کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان ایران بر اساس سقف شیشه ای و عدالت سازمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزادفدا، شیوا شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 204-222]
 • آفرینش، اکبر تاثیر بازخورد عملکرد بر پیوندکاری با نقش میانجی توانمند سازی روان شناختی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 51-65]
 • آفرینش خاکی، اکبر بررسی و تاثیر درس تربیت بدنی عمومی بر هویت ورزشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایی، رحمان بررسی میزان شیوع و برخی از علل آسیب های شایع در بین کبدی کارکنان نخبه مرد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 11-30]
 • آقایی، صمد تاثیر یک جلسه تمرین هوازی، بی هوازی و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری بازیکنان بسکتبال منتخب دختر و پسر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-130]
 • آقایی، فریبا بررسی اثر دو نوع فعالیت ورزشی بر کاتابولیسم چربی و کربوهیدرات در مراحل لوتئال و اوایل فولیکولار چرخه قاعدگی زنان فعال و غیر فعال [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 109-128]
 • آقایی، فریبا تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر مقادیر Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان میانسال [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 67-84]
 • آقایی، نجف تأثیر اعتماد، حریم خصوصی و کیفیت خدمات در موفقیت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در باشگاه‌های بدنسازی با نقش میانجی‌گری وفاداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایاری، آذر تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد تعادل ایستا و پویای دختران نوجوان سالم [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقایاری، آذر تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد تعادل ایستا و پویای دختران نوجوان سالم [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 150-161]
 • آقابیگی، فرشید شناسایی اندام های آسیب پذیر و سازوکار های ایجابی آنها در بازی های فوتبال جام جهانی 2010 [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 23-36]
 • آقا علی نژاد، حمید تأثیر شنیدن ریتم موسیقی تند و آرام بر اجرای ب یهوازی و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان فعال [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 87-105]
 • آقائی، نجف ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی (مطالعه موردی استان لرستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقائی، نجف ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی (مطالعه موردی استان لرستان) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 66-90]
 • آقبالی، کبریا بررسی میزان شیوع و علل اعتیاد در قهرمانان سابق ایران [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 117-128]
 • آموزگار، سید حسن بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 149-166]

ا

 • ابراهیم، خسرو مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات-الکترولیت بر میزان گلوکز و اسید لاکتیک خون زنان غیر فعال در شروع خستگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-70]
 • ابراهیم، خسرو ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-73]
 • ابراهیم، خسرو آثار نوشیدنی‌های الکترولیت - کربوهیدرات و آمینواسید - کربوهیدرات طیِ یک مسابقه فوتبال بر برخی عوامل مهارتی و فیزیولوژیک در بازیکنان مرد لیگ [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 11-27]
 • ابراهیم، خسرو مقایسه یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی بر لکوسیت خون در زنان غیر ورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 39-48]
 • ابراهیمی شاه آبادی، سوده تاثیر یک جلسه فعالیت زیربیشینه بر تغییرات لپتین سرم در دوره های مختلف قاعدگی در زنان چاق و لاغر [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 97-110]
 • ابودردا، زینب ارائه مدل اثر اعتماد متقابل، موفقیت نیابتی و هویت فردی - تیمی بر وفاداری هواداران سپاهان [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 84-100]
 • اتقیاء، ناهید بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرائی [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 103-123]
 • احدی، مهران شاخص ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته) [(مقالات آماده انتشار)]
 • احدی، مهران شاخص ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 11-37]
 • احمدی، بهشت اثر رفتارهای حمایتی-استقلالی مربیان بر نیازهای روانی تعهد ورزشی بازیکنان زن نخبه لیگ هندبال [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 69-95]
 • احمدی، بهشت اثر درک رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بازیکنان زن نخبه هندبال ایران [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 11-41]
 • احمدی، پژمان تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر رکورد 100 متر کرال سینه پس از یک دوره تمرینات ستگین شنا در دختران سناگر نخبه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 43-60]
 • احمدی، پژمان اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک در آب و در خشکی برکوفتگی عضلانی و عملکرد شنای دختران شناگر نخبه [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-133]
 • احمدی، پژمان تاثیر مصرف کافئین بر انگیختگی، فعا لسازی و عملکرد حرکتی پرتاب دارت [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 33-55]
 • احمدی، پژمان تاثیر یک دوره تمرین عضلات تفنسی در آب بر عملکرد دختران شناگر نخبه [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 139-157]
 • احمدی، پژمان اثرکانون توجه مبتنی برتعادل و دقت در ضربةآبدلیوچاگی بر هوگوی الکترونیکی تکواندوکاران دختر [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، پژمان تاثیرنوشابه‌های انرژی‌زا هایپ بر ادراک از فشار و خلق و خو در بسکتبالیست‌های رده سنی 16 تا 18 سال [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، پژمان اثرکانون توجه مبتنی برتعادل و دقت در ضربةآبدلیوچاگی بر هوگوی الکترونیکی تکواندوکاران دختر [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 178-188]
 • احمدی، سیروس تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]
 • احمدی، سیروس رابطه بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی ( SES) با انگیزه مشارکت به فعالیتهای ورزشی جانبازان و معلولان [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 90-104]
 • احمدی، سیروس تأثیر تمرین ورزش پیلاتس در حین کار بر عملکرد و غیبت کاری کارکنان زن شهرستان ارومیه و ارائه مدل برنامه فعالیت بدنی در محل کار [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 89-110]
 • احمدی، علی مقایسه تعالی سازمانی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری بر اساس مدل EFQM [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 135-158]
 • احمدی، فاطمه تاثیر یک جلسه تمرین با شدت متوسط بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها (Th1/Th2) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 79-94]
 • احمدپور مبارکه، فاطمه رابطه بین رشد اجتماعی با سطح خودمدیریتی و میزان پایبندی به فعالیت بدنی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 27-46]
 • احمدی راد، میثم مطالعه موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان فارس [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 11-20]
 • احمدی زاده، سجاد ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-73]
 • ادیب روشن، فرشته مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 29-46]
 • ادهمی، اسماعیل مقایسه وضعیت ورزش ژیمناستیک کشورایران وچین باتاکید برنیروی انسانی وتجهیزات قهرمانی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 11-37]
 • ارجی، مجید طراحی مدل عوامل بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 26-43]
 • ارشدی، سجاد اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان PI3K / AKT1 و حساسیت انسولین در هپاتوسیت های کبدی رت های ویستار چاق [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 105-118]
 • ایزدی، مجتبی اثر تمرین منظم هوازی بر لپتین، مقاومت انسولین و برخی هورمون های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال (HPA) در مردان چاق غیر فعال [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 11-32]
 • ایزدی، مجتبی تعیین ارتباط دو شاخص HRmax% و Vo2max% جهت تجویز شدت تمرین در مردان بزرگسال چاق [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 57-68]
 • اسدی ساوری، خدیجه بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-94]
 • اسلامی، منصور بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-94]
 • اسماعیلی، محمد شناسایی اندام های آسیب پذیر و سازوکار های ایجابی آنها در بازی های فوتبال جام جهانی 2010 [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 23-36]
 • اسماعیلی، محمدرضا الگوی تاثیر شایستگی بر عملکرد و رضایت شغلی با میانجیگری سبک رهبری در مجموعه وزارت ورزش و جوانان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 24-43]
 • اسماعیلی، محمدشازندی تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی هیات های کشتی کشور [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 81-90]
 • اسماعیلی، نرگس بررسی توانمندی ها و اهمیت مهارت های رایانه ای در سازمان های ورزشی ایران [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 27-44]
 • اسماعیل زاده، رضا ارزیابی سرفصل دروس تخصصی دوره دکترای مدیریت ورزشی ایران از دیدگاه اساتید ودانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 25-40]
 • اسماعیل زاده، محمدرضا تاثیر دوره آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی، آموزه های اخلاقی و تمرین در آب بر تنش شغلی، رفتار سازمانی مثبت گرا و انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 42-61]
 • اسماعیل زاده قندهاری، محمدرضا شناسایی مولفه های بازاریابی ورزش دانش آموزی و طراحی مدل به روش ساختاری تفسیری [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 68-84]
 • اسمعیلی، محمدرضا آزمون مدل نگرش به اوقات فراغت و تضاد کار اوقات فراغت با رضایت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمعیلی، محمدرضا آزمون مدل نگرش به اوقات فراغت و تضاد کار اوقات فراغت با رضایت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 38-50]
 • اسمعیلی، نرگس ارائه مدل ریاضی جهت انتخاب کانال روابط عمومی بر مبنای مدل آیدا در بخش تولیدی صنعت ورزش [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 115-136]
 • اسمعیلی، نرگس اولویت بندی ابزارهای ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش بر مبنای مدل AIDA [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 95-114]
 • اشجاران، علی کنترل آلودگی میکروبی و بوی نامطبوع جوراب فوتبالیست ها [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 102-120]
 • اشرفی، نگار بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرائی [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 103-123]
 • اشرف گنجویی، فریده الگوی تاثیر شایستگی بر عملکرد و رضایت شغلی با میانجیگری سبک رهبری در مجموعه وزارت ورزش و جوانان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 24-43]
 • اشرف گنجویی، فریده پیش بینی توانمندسازی کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان ایران بر اساس سقف شیشه ای و عدالت سازمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشرف گنجوئی، فریده ارائه مدل تاثیر استقرار سیستم اطلاعات مدیریتی بر سبک های مدیریت تعارض مدیران آموزشی ورزش [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصغری جعفر آبادی، محمد علی بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 11-28]
 • اصلانخانی، محمد علی نقش تعدیل‌گر رضایت‌مندی در ارتباط بین کیفیت خدمات فوق‌برنامه‌های ورزشی و نیات رفتاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعراب، مهدی اثرات کاهش حجم تمرین بر توان هوازی و عملکرد بی هوازی بازیکنان فوتبال مرد [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 93-109]
 • افشار، منصور ارتباط سوء رفتار مربیان با اثربخشی و رضایت مندی کشتی گیران نخبه استان البرز [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 63-85]
 • افهمی، نجمه پیش بینی ورزشکاران در معرض خطر آسیب براساس دو عامل سابقه آسیب و امتیاز آزمون غربالگری حرکات عملکردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، ملیحه طراحی و تبیین مدل عوامل موثر بر رفتاراخلاقی کارکنان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 11-24]
 • البرز، سیامک بررسی و تاثیر درس تربیت بدنی عمومی بر هویت ورزشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الفی، زیبا رابطه عوامل درون سازمانی با برنامه ریزی استراتژیک در هیئت های ورزشی استان اردبیل [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 49-62]
 • الماسی، سجاد ویژگی های روانسنجی (طراحی و اعتبار یابی )پرسشنامه مدیریت اخلاقی معاونت تربیت‌ بدنی و سلامت ادارات کل آموزش‌ و پرورش غرب کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی، فرشاد شناسایی عوامل موثر بر مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمان زاده، رضا شناسایی عوامل مؤثر در توسعه تکواندو ایران و ارائه مدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • امانی شلمزاری، غلامرضا مقایسه تعالی سازمانی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری بر اساس مدل EFQM [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 135-158]
 • امانی شلمزاری، غلامرضا رتبه‌بندی عوامل شکل‌گیری رؤیاپردازی مطلوب مدیران سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، مجتبی مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تریت بدنی به تفکیک جنسیت و محل دانشگاه محل تحصیل [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-110]
 • امیری، مجتبی بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرائی [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 103-123]
 • امیرتاش، علی محمد تأثیر نوع تمرین قدرتی,استقامتی وترکیبی برغلضت تستسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 97-115]
 • امیرتاش، علی محمد پیش‌بینی آوای سازمانی بر اساس رفتار سیاسی و حمایت سازمانی ادراک شده از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های منطقه 3 کشور [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 11-27]
 • امیرحسینی، سید احسان مطالعه سرمایه فکری و فناوری اطلاعات در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 74-81]
 • امیرحسینی، سید احسان ارائه مدلی برای پیش بینی سطح معنویت در سازمان های ورزشی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 59-73]
 • امیرحسینی، مهدا مقایسه تغییرات طول گام، ریتم گام برداری و سرعت راه رفتن پس از اجرای سه نوع فعالیت ورزشی در زنان سالمند [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 53-69]
 • امیر حسینی، سید احسان اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر عوامل نروتروفیک مشتق از مغز، انسولین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 29-40]
 • امیرساسان، رامین مقایسه عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی دارای معلم ورزش و فاقد معلم ورزش [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 97-113]
 • امیرنژاد، سعید طراحی مدل عوامل موفقیت بسکتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، امین مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 10-25]
 • امینی، رضا بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]
 • انجم شعاع، محمدرضا تاثیر دوره آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی، آموزه های اخلاقی و تمرین در آب بر تنش شغلی، رفتار سازمانی مثبت گرا و انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 42-61]

ب

 • بابایی، مهدی رابطه کیفیت خدمات گردشگری با نیات رفتاری گردشگران ورزشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بابایی، مهدی کیفیت خدمات گردشگری و نیات رفتاری گردشگران ورزشی [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 83-95]
 • بابایی پور، حسین بررسی و مقایسه ی بین دو شیوه دویدن در بهبود اختلالات عملکردی تحتانی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 25-36]
 • بیاتی، عزیز اله رابطه بین سابقه قهرمانی با مهارت های ارتباطی و رضایت شغلی مدیران ورزش شهرداری تهران [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 89-104]
 • باشفاعت، هادی تاثیر یک جلسه فعالیت زیربیشینه بر تغییرات لپتین سرم در دوره های مختلف قاعدگی در زنان چاق و لاغر [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 97-110]
 • با شفاعت، هادی بررسی تغییرات مقیاس تعادلی برگ پس از انجام تمرینات ویبریشن تمام بدن و بی تمرینی توسط مردان سالمند سالم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 11-24]
 • باقرلی، ژاله تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری مهارت پرتاب در کودکان 10 تا 12 سال در شرایط یادگیری ضمنی و آشکار [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 25-40]
 • بحرانی، عبدالرسول تاثیر تمرین مقاومتی هرمی و ویبریشن تمام بدن بر شاخص های آسیب سلولی (AST, ALD, CK) در مردان غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 11-32]
 • بختیاری، فروغ طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [(مقالات آماده انتشار)]
 • بختیاری، فروغ طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 11-28]
 • بخشی زاده، نیلوفر نقش ادراک از رهبری اخلاقی در پیش بینی مهارت های سیاسی و نوآوری سازمانی از دیدگاه کارکنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخشی مشهدلو، رضا پیش‌بینی آوای سازمانی بر اساس رفتار سیاسی و حمایت سازمانی ادراک شده از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های منطقه 3 کشور [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 11-27]
 • بدیع، علی بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های ورزشی بر سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 115-134]
 • بیرامی، سجاد تاثیر بازخورد عملکرد بر پیوندکاری با نقش میانجی توانمند سازی روان شناختی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 51-65]
 • بردی محمد آلق، قربان ارتباط انگیزه ورزشی و عزت نفس در بین دانش آموزان شرکت کننده در آزمون علمی رشته تربیت بدنی منطقه شمال غرب کشور [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 143-163]
 • برقی مقدم، جعفر تدوین استراتژی‌ توسعه‌ی ورزش محلات در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 83-98]
 • برمکی، سارا بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]
 • برنجیان، حسین مقایسه تعادل ایستا و پویا و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک در ورزشکاران رشته های ورزشی منتخب [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 33-46]
 • برنجیان تبریزی، حسین بررسی تغییرات مقیاس تعادلی برگ پس از انجام تمرینات ویبریشن تمام بدن و بی تمرینی توسط مردان سالمند سالم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 11-24]
 • بلبلی، لطفعلی تأثیرات شدّت و مدّت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 111-128]
 • بلبلی، لطفعلی بررسی تأثیرمصرف کافئین بر پاسخ لاکتات خون متعاقب فعالیت های درمانده ساز در شنای قورباغه و پروانه شناگران [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 48-58]
 • بلبلی، لطفعلی بررسی و مقایسه نیم رخ های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مردان صخره نورد سرعتی و سرطنابی تیم ملی ایران [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 11-25]
 • بنایی بروجنی، جمشید اثرات کاهش حجم تمرین بر توان هوازی و عملکرد بی هوازی بازیکنان فوتبال مرد [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 93-109]
 • بی نیاز، عباس تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی(دایره ای،استقامتی)برسطح فشارخون وهورمون آندوتلین1درمردان غیرفعال [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 62-82]
 • بنایی فر، عبدالعلی اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان PI3K / AKT1 و حساسیت انسولین در هپاتوسیت های کبدی رت های ویستار چاق [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 105-118]
 • بنایی فر، عبدلعلی تأثیر22هفته تمرین هوازی بر بیان اینترفرون گاما و زیر رده های لکوسیتی در روند تولید پادزهر [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 67-83]
 • بنی طالب، ابراهیم بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]
 • بنکدار، نرگس ارائه مدل اثر اهرم‌سازی برند، شهرت برند بر استفاده مجدد مشتری و ارتقاء جایگاه استراتژیک باشگاه‌های ورزشی [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 28-43]
 • بهادر، حسین امکان‌سنجی برگزاری مسابقات چوگان در تنگ چوگان کازرون و اثرات پیش بینی شده آن بر جامعه میزبان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 81-102]
 • بهاران، پوریا ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی (مطالعه موردی استان لرستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهاران، پوریا ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی (مطالعه موردی استان لرستان) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 66-90]
 • بهپور، ناصر مقایسه آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر نیمرخ چربی در مردان اضافه وزن [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 106-124]
 • بهپور، ناصر بررسی تاثیر 24 ساعت بی خوابی بر تعادل پویای بازیکنان بدمینتون 16-12 سال [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 11-25]
 • بهرامی، سوران تبیین نقش شاخص های بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 11-31]
 • بهرامی نیا، توفیق تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادگی‌ جسمانی مرتبط با مهارت بسکتبالیست‌های مرد آماتور [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 70-89]
 • بهمنی، مریم مقایسه زاویه Q و تعادل ایستا و پویا در دختران ورزشکار دارای کف پای صاف و طبیعی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 65-92]
 • بهمنی، مهرنوش مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات-الکترولیت بر میزان گلوکز و اسید لاکتیک خون زنان غیر فعال در شروع خستگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-70]

پ

 • پارسیان، حشمت اله تأثیر فعالیت های تناوبی شدید ویژه فوتبال برپاسخ سیستم ایمنی بازیکنان جوان فوتبال [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 29-52]
 • پاشایی، سامان ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • پیری، مقصود اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوتوزوسین [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 11-32]
 • پیری، مقصود اثر اختلال در خواب ناشی از سفر زمینی بر عملکرد بی هوازی (تست رست) فوتبالیست های جوان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 53-64]
 • پیروز، مهدی تاثیر مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ پروتئین واکنش دهنده- C (CRP) و کورتیزول به فعالیت ورزشی هوازی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 39-58]
 • پرویزی، نسترن اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 43-61]
 • پزشکیان، منصوره تبیین تاب‌آوری سازمانی با ملاک‌های هوش هیجانی و سبک‌های تفکر در میان معلمان تربیت بدنی شهرستان نورآباد ممسنی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 56-66]
 • پیمانی زاد، حسین ارزیابی سرفصل دروس تخصصی دوره دکترای مدیریت ورزشی ایران از دیدگاه اساتید ودانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 25-40]
 • پیمانی زاد، حسین شناسایی مولفه های بازاریابی ورزش دانش آموزی و طراحی مدل به روش ساختاری تفسیری [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 68-84]
 • پویا، فاطمه تأثیر 8 هفته تمربن استپ بر آهن و ذخایر آهن خون دختران جوان 14-18سال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-102]
 • پوردیبا، پروین مقایسه یک دوره برنامه منتخب پیاده روی . یوگا و مصرف داروی گیاهی هاپیران بر میزان افسردگی زنان میانسال غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 71-94]
 • پورذبیح سرحمامی، خدیچه بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی برون‌سپاری در صنعت ورزش [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 121-136]
 • پورسلطانی زرندی، حسین مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 96-119]
 • پورسلطانی زرندی، حسین پیش بینی توانمندسازی کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان ایران بر اساس سقف شیشه ای و عدالت سازمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورعروجی، علی شناسایی عوامل موثر بر بهره وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 96-118]
 • پورفرج، مریم تاثیر یک جلسه تمرین هوازی، بی هوازی و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری بازیکنان بسکتبال منتخب دختر و پسر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-130]
 • پورقاسم، فرزین میزان گرایش و مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به ورزش های همگانی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 123-142]
 • پورکیانی، محمد طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی رفتارهای نامطلوب در کلاس تربیت بدنی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 89-108]

ت

 • تابش، سعید تحلیل موانع تامین مالی باشگاه‌های فوتبال ساحلی ایران [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 41-64]
 • تابش، سعید شناسایی عوامل موثر ورزش همگانی ایران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 44-60]
 • تابش، سعید تحلیل چالش‌های اقتصادی باشگاه‌های فوتبال مازندران [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 24-48]
 • تادیبی، وحید مقایسه آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر نیمرخ چربی در مردان اضافه وزن [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 106-124]
 • تالانه، یوسف ارتباط انگیزه ورزشی و عزت نفس در بین دانش آموزان شرکت کننده در آزمون علمی رشته تربیت بدنی منطقه شمال غرب کشور [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 143-163]
 • تالانه، یوسف ارتباط بین سلامت عمومی و سلامت سازمانی در مدیران و کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 69-87]
 • تبری، الما ارزیابی ادراک، رضایتمندی و نگرش زنان میانسال نسبت به وزن و شکل بدن [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 61-76]
 • تجاری، فرشاد توصیف نیمرخ مهارت های روانی دوچرخه سواران نخبه ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-104]
 • تجاری، فرشاد تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 109-126]
 • تجاری، فرشاد ارتباط ویژگی های دموگرافیک با سبک رهبری مربیان رشته های منتخب ورزشی استان البرز [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 76-91]
 • تجاری، فرشاد تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]
 • تحصیلدار، لیلا اثر تمرین شنا در صبح و عصر بر ضربان قلب، فشار خون و توان هوازی دختران زیر 10 سال [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 78-100]
 • ترابی، فرناز تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد تعادل ایستا و پویای دختران نوجوان سالم [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترابی، فرناز تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد تعادل ایستا و پویای دختران نوجوان سالم [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 150-161]
 • تقی دوست، علی محمد تأثیر یک دوره آب درمانی بر دامنه حرکتی مفصل شانه و عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دو طرفه [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-115]

ث

 • ثالثی موسی آبادی، محسن تاثیر یک جلسه تمرین با شدت متوسط بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها (Th1/Th2) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 79-94]
 • ثمری خلج، حمیدرضا تعیین ارتباط دو شاخص HRmax% و Vo2max% جهت تجویز شدت تمرین در مردان بزرگسال چاق [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 57-68]
 • ثمری خلج، حمیدرضا تاثیر هویت تیمی بر وفاداری دانشجویان با میانجی انگیزه [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جاوید، فضائیل امکان‌سنجی برگزاری مسابقات چوگان در تنگ چوگان کازرون و اثرات پیش بینی شده آن بر جامعه میزبان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 81-102]
 • جباری، رضا تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه ای (tDCS)با دو جریان مختلف وغوطه وری در آب سرد در دوره ریکاوری بر کیفیت بازیافت، درک فشار و عملکرد بعدی شناگران مرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • جباری، غلامرضا طراحی نقشه استراتژی توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکردهای BSC و ISM [(مقالات آماده انتشار)]
 • جیحونی، الهام طراحی مدل عوامل موفقیت بسکتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جدیدیان، علی اکبر اثر خستگی عضلات مرکزی بدن بر چابکی دختران ورزشکار [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، افشار تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادگی‌ جسمانی مرتبط با مهارت بسکتبالیست‌های مرد آماتور [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 70-89]
 • جعفری، غلامرضا تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر موفقیت گلزن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان: مطالعه موردی علی دایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، فاطمه تاثیر تمرین مقاومتی هرمی و ویبریشن تمام بدن بر شاخص های آسیب سلولی (AST, ALD, CK) در مردان غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 11-32]
 • جلیلوند، محمد تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه ای (tDCS)با دو جریان مختلف وغوطه وری در آب سرد در دوره ریکاوری بر کیفیت بازیافت، درک فشار و عملکرد بعدی شناگران مرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلوداران، مهدی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مصرف کافئین بر شاخص آنتی اکسیدانی سوپراکسید ‌دیسموتاز(SOD)و ترکیب بدن در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 44-58]
 • جمشیدی، علی اعتبارسنجی پرسش‌نامه سبک تصمیم‌گیری خریداران محصولات ورزشی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 61-80]
 • جنتی، معصومه مقایسه دو روش تمرین با وزنه (هرمی و هرمی واژگون) بر قدرت عضلانی، درصد چربی و BMI زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 31-50]
 • جهادیان، هاجر مقایسه تعادل ایستا و پویا و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک در ورزشکاران رشته های ورزشی منتخب [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 33-46]
 • جهادیان سروستانی، هاجر پیش بینی رشد حرکتی اطفال 12-3 ماه با استفاده از ویژگیهای فردی مادر. [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهانیان، رمضان عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی ساعات درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 119-130]
 • جورکش، مرتضی مقایسه اثرات تمرین بر آمادگی جسمانی بازیکنان جوان و بزرگسال نخبه فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 145-159]
 • جورکش، مرتضی ررسی تأثیر چهار هفته مکمل سازی با قهوه بر وضعیت آنتی اکسیدانی بدن و عملکرد هوازی و بی هوازی در ورزشکاران دانشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-85]

چ

 • چاله چاله، میثم مقایسه توان هوازی و بی هوازی در بازیکنان پست های مختلف لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-64]
 • چاله چاله، میثم مقایسه دو روش تمرینی قدرتی و انعطاف پذیری منتخب بر برد شوت و سرعت دریبل فوتبالیست های لیگ برتر شهر تهران [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 85-102]
 • چراغ بیرجندی، کاظم تأثیر مرچندایزینگ بر ارزش درک شده خرید توسط مشتریان فروشگاه‌های ورزشی [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 27-41]
 • چرخیان، نرگس تاثیر کانون توجه بر فعال سازی و عملکرد در تکلیف تعادلی ایستا [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 11-24]
 • چزانی، اسدالله تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی(دایره ای،استقامتی)برسطح فشارخون وهورمون آندوتلین1درمردان غیرفعال [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 62-82]
 • چوری، علی تاثیر مهار تهای روانی بر اضطراب رقابتی و عملکرد والیبالیست های لیگ برتر و ارتباط آن با تعداد بازی ملی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-103]

ح

 • حاتمی، فرزانه ارتباط بین استفاده از یادگیری و مشاهده ای و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 113-131]
 • حاتمی، فرزانه تاثیر یک جلسه فعالیت زیربیشینه بر تغییرات لپتین سرم در دوره های مختلف قاعدگی در زنان چاق و لاغر [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 97-110]
 • حاتمی شاه میر، الهام ارتباط بین استفاده از یادگیری و مشاهده ای و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 113-131]
 • حاجی، سمیه ارتباط نگرش تغذیه‌ای با آمادگی قلبی عروقی و برخی از عوامل آمادگی جسمانی در مردان سالمند فعال و غیر فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی انزهایی، زهرا آزمون مدل نگرش به اوقات فراغت و تضاد کار اوقات فراغت با رضایت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاجی انزهایی، زهرا آزمون مدل نگرش به اوقات فراغت و تضاد کار اوقات فراغت با رضایت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 38-50]
 • حاج رسولی، مسعود بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]
 • حاجی رسولی، رسول بررسی میزان شیوع و علل اعتیاد در قهرمانان سابق ایران [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 117-128]
 • حاجیلاری، مهرداد کنترل آلودگی میکروبی و بوی نامطبوع جوراب فوتبالیست ها [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 102-120]
 • حامی، محمد شاخص ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حامی، محمد شاخص ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 11-37]
 • حائری، لیلا ارزیابی روند بازاریابی کتابهای ورزشی از منظر ناشران و فروشندگان [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 47-76]
 • حبیبی، عبدالحمید تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر برخی از ناهنجاری های الگوی رشدی راه رفتن کودکان 3-5 ساله کودکستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-88]
 • حجت، شهلا بررسی میزان شیوع و برخی از علل آسیب های شایع در بین کبدی کارکنان نخبه مرد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 11-30]
 • حجت، شهلا بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 11-28]
 • حجت، شهلا یک دوره تمرینات مقاومتی بر سیستم ایمنی همورال کشتی گیران نخبه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 93-106]
 • حجت، شهلا تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات همراه با فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان زیر رده های لنفوسیت T در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 103-118]
 • حجت، شهلا تاثیر مکمل سازی اسید چرب امگا- 3 بر شاخص التهابی CRP و شاخصهای آسیب سلولی سرمی پس از یک جلسه تمرین مقاومتی در هندبالیس تهای مرد جوان [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 159-175]
 • حجت، شهلا اثر تمرین های بادی پامپ بر سطح سرمی آدیپونکتین در زنان چاق غیر فعال [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 77-92]
 • حجت، شهلا تاثیر یک مسابقه والیبال و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری و پروتئینوری بازیکنان والیبال دختر جوان [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 111-126]
 • حجت، شهلا پاسخ هموسیستئین، CRP و فیبرینوژن پلاسما به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در زنان فعال [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 77-96]
 • حجت، شهلا شناسایی و تدوین مولفه های جامعه شناختی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، رضا مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 29-46]
 • حیدرزاده، اعظم اثر شدت تمرین بر اشتها و سطوح گرلین فعال پلاسما در زنان فعال و کم تحرک [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 55-76]
 • حریری، سالار تجزیه و تحلیل کینماتیکی سه بعدی سه تکنیک مشت کیک بوکسینگ [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 11-32]
 • حسام فر، شایسته نقش تعدیل‌گر رضایت‌مندی در ارتباط بین کیفیت خدمات فوق‌برنامه‌های ورزشی و نیات رفتاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حستلویی، فخرالدین تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک در آب بر چرش عمودی و کوفتگی عضلانی تأخیری تکواندوکاران آماتور پسر 10-14 ساله [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 31-50]
 • حسینی، سحر رابطه علّی ویژگی های شغل و مدیریت زمان با استرس شغلی [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 105-126]
 • حسینی، سید داود تاثیر بازخورد خود کنترلی بر اکتساب و یادداری دقت مهارت پرتاب کودکان 10 ساله [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • حسینی، سید سجاد تأثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده ی مرکزیو تمرینات قدرتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در مردان سالمند [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 81-96]
 • حسینی، سید علی تاثیر مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ پروتئین واکنش دهنده- C (CRP) و کورتیزول به فعالیت ورزشی هوازی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 39-58]
 • حسینی، سید عماد اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سید عماد اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 162-177]
 • حسینی، سید قاسم تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 127-144]
 • حسینی، علی اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر عوامل نروتروفیک مشتق از مغز، انسولین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 29-40]
 • حسینی، علی اثر تمرین شنا در صبح و عصر بر ضربان قلب، فشار خون و توان هوازی دختران زیر 10 سال [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 78-100]
 • حسن پور، قباد تاثیر مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ پروتئین واکنش دهنده- C (CRP) و کورتیزول به فعالیت ورزشی هوازی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 39-58]
 • حسین پور، اسکندر تحلیل آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی مدارس شهر ارومیه [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 89-103]
 • حسین پور دلاور، صدیقه اثر رفتارهای حمایتی-استقلالی مربیان بر نیازهای روانی تعهد ورزشی بازیکنان زن نخبه لیگ هندبال [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 69-95]
 • حسین پور دلاور، صدیقه اثر درک رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بازیکنان زن نخبه هندبال ایران [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 11-41]
 • حسین پور دلاور، صدیقه تاثیر 8 هفته مصرف چای سبز همراه با تمرین هوازی تناوبی بر سطوح پلاسمایی نیمرخ چربی و مقاومت انسولینی زنان غیرفعال [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 87-100]
 • حسین پور دلاور، صدیقه تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه ای (tDCS)با دو جریان مختلف وغوطه وری در آب سرد در دوره ریکاوری بر کیفیت بازیافت، درک فشار و عملکرد بعدی شناگران مرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی روش، سیدمحمدحسین ارزیابی سرفصل دروس تخصصی دوره دکترای مدیریت ورزشی ایران از دیدگاه اساتید ودانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 25-40]
 • حسین زاده، آمنه اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات مچ پا، زانو و ران بر جذب شوک و میزان بار در حرکت فرود تک پا [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 103-122]
 • حسین زاده، فریده رابطه ی گرایش به کارآفرینی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 33-48]
 • حضرتی، محمد تحلیل آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی مدارس شهر ارومیه [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 89-103]
 • حضرتی پور، بهروز بررسی برخی شاخص های استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 57-72]
 • حق وردی، روح اللّۀ تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و دایره ای بر توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال نوجوان پسر [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 47-62]
 • حمزه زاده، ابراهیم تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]

خ

 • خادمی، علی طراحی برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی بر اساس تحلیل SWOT با استفاده از ماتریس QSPM [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 59-80]
 • خازنی، علی بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]
 • خالدان، اصغر پاسخ هموسیستئین، CRP و فیبرینوژن پلاسما به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در زنان فعال [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 77-96]
 • خانی پور، حماسه ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 63-76]
 • خانزاده، شهرام تاثیر بازی های بومی محلی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان پسر غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 35-49]
 • خبیری، کاوه شناسایی و تدوین مولفه های جامعه شناختی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایاری، بهروز تاثیر دوهای سرعتی و استقامتی بر میزان هماچوری و پروتئینوری دوندگان پسر 15-18 ساله [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 29-50]
 • خدایاری، عباس تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 109-126]
 • خدایاری، عباس بررسی برخی شاخص های استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 57-72]
 • خدایاری، عباس مقایسه وضعیت ورزش ژیمناستیک کشورایران وچین باتاکید برنیروی انسانی وتجهیزات قهرمانی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 11-37]
 • خدایاری، عباس ارتباط ویژگی های دموگرافیک با سبک رهبری مربیان رشته های منتخب ورزشی استان البرز [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 76-91]
 • خدایاری، عباس تحلیل سلسله مراتبی (َAHP) عوامل موثر بر گرایش ورزشی دانش آموزان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 11-28]
 • خدایاری، عباس بررسی میزان شیوع و علل اعتیاد در قهرمانان سابق ایران [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 117-128]
 • خدایاری، عباس رابطه بین سابقه قهرمانی با مهارت های ارتباطی و رضایت شغلی مدیران ورزش شهرداری تهران [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 89-104]
 • خدایاری، عباس ارتباط سوء رفتار مربیان با اثربخشی و رضایت مندی کشتی گیران نخبه استان البرز [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 63-85]
 • خدایاری، عباس رابطه رشدحرفه‌ای با بهره وری آموزشی دبیران تربیت‌ بدنی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 93-110]
 • خدایاری، عباس طراحی مدل عوامل بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 26-43]
 • خدایاری، عباس شناسایی عوامل موثر بر بهره وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 96-118]
 • خدایاری، عباس نقش ادراک از رهبری اخلاقی در پیش بینی مهارت های سیاسی و نوآوری سازمانی از دیدگاه کارکنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایاری، عباس تبیین مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس مدل داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایاری، عباس شناسایی عوامل مؤثر در توسعه تکواندو ایران و ارائه مدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایاری، عباس شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایاری، عباس تعیین روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه امنیت اماکن ورزشی [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 131-149]
 • خدایاری، عباس نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدایاری، عباس نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 91-104]
 • خداپرست، سیاوش مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تریت بدنی به تفکیک جنسیت و محل دانشگاه محل تحصیل [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-110]
 • خداپرست، سیاوش نقش خصوصی سازی بر توسعه توریسم ورزشی در استان گیلان [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 103-120]
 • خراسانی طرقی، حامد تحلیل صنعت ورزش ایران با استفاده از مدل 5 نیروی پورتر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 51-71]
 • خراسانی طرقی، حامد ارائه مدل نقش استراتژی های خودرهبری بر توانمندسازی اساتید تربیت بدنی با میانجی‌گری سرمایه فکری [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 73-88]
 • خرم د ل، محمد اثر مکمل رزوراترول بر تغییرات سطوح سرمی سرلوپلاسمین و مالون دی آلدهید در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید در مردان جوان دارای اضافه وزن غیر فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی زاده، اسفندیار طراحی مدل اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر با رویکردنظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلیفه، سید نعمت تجزیه و تحلیل کینماتیکی سه بعدی سه تکنیک مشت کیک بوکسینگ [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 11-32]
 • خلیل زاده، منصور بررسی و تحلیل تعالی سازمانی ادارات کل تربیت بدنی استان های کشور بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 29-56]
 • خلیل زاده، منصور امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 133-150]
 • خنجری، آرزو تعیین پایایی، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک از دیدگاه مشتریان [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 73-89]
 • خوران، هادی تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 127-144]
 • خورشیدی، داود اثر تمرین منظم هوازی بر لپتین، مقاومت انسولین و برخی هورمون های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال (HPA) در مردان چاق غیر فعال [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 11-32]
 • خورشیدی، داود بررسی ارتباط سندروم پیش از قاعدگی با میزان فعالیت بدنی ، توان هوازی و توان بی هوازی در دانش آموزان دختر [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 11-25]
 • خورشیدی حسینی، مهدی تأثیرات شدّت و مدّت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 111-128]
 • خوشبختی، جعفر تاثیر محبوبیت معلمان تربیت بدنی بر فرهنگ پذیری ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بیرجند [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 72-92]
 • خوشدل، ایمان تبیین مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس مدل داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دانشجو، عبدالحمید مقایسه قدرت اکسنتریک و کانسنتریک زانو و انعطاف پذیری ران در پای برتر و غیر برتر فوتبالیست ها [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 46-60]
 • دانشفر، افخم ارتباط جو انگیزشی ادراک شده,هدف گرایی و عملکرد کشتی گیران نخبه 15 تا 20 سال مازندران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 94-112]
 • دانشفر، افخم اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 43-61]
 • دانشفر، افخم اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 11-29]
 • دانشفر، افخم اثر نوع الگوسازی بر یادگیری الگوی مهارت پاس فوتسال در زنان جوان مبتدی [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 87-102]
 • دانشفر، افخم اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 51-68]
 • دانشمندی، حسن بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 149-166]
 • درخشان، اکبر بررسی مدل ساختاری رعایت اخلاق کارکنان مجموعه‌های ورزشی شهرداری کرج بر سه بعد رفتاری قبل، حین و بعد از استفاده مشتریان: نقش میانجی نگرش [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 10-26]
 • دژآهنگ، منوچهر مقایسه ی رضایت شغلی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاههای آزاد اسلامی واحد قزوین و تاکستان [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 49-68]
 • دستمنش، سیاوش بررسی تغییرات مقیاس تعادلی برگ پس از انجام تمرینات ویبریشن تمام بدن و بی تمرینی توسط مردان سالمند سالم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 11-24]
 • دیلم، محمد جواد مقایسه تغییرات غلضت تستسترون و کورتیزول بزاقی و خلق و خوی قهرمانان و نایب قهرمانان کاراته مرد رقابتی در طول یک دوره مسابقات کاراته آزاد [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 75-92]
 • دهخدا، محمد رضا ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 63-76]
 • دهقان، شهلا تأثیر 8 هفته تمربن استپ بر آهن و ذخایر آهن خون دختران جوان 14-18سال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 87-102]
 • دهقانی، ماهرخ بررسی و مقایسه ویژگی های کمال گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست های مختلف فوتبال لیگ دسته دو کشوری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 65-88]
 • دورودیان، علی اصغر ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیات‌های ورزشی استان تهران [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 41-52]
 • دورودیان، علی اصغر ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و خودشیفتگی با اعتیاد به ورزش زنان (مورد مطالعه: زنان شرکت کننده در برنامه‌های ورزشی شهرداری منطقۀ 4 تهران [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 21-32]
 • دیوسارناز، بیتا اثر تمرینات بازخورد زیستی عصبی بر اضطراب ورزشکاران تکواندوکار تیم ملی ایران [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 33-59]
 • دیوسارناز، بیتا تاثیرنوشابه‌های انرژی‌زا هایپ بر ادراک از فشار و خلق و خو در بسکتبالیست‌های رده سنی 16 تا 18 سال [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوستی، جعغر تأثیرات شدّت و مدّت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 111-128]
 • دوستی، مرتضی تحلیل چالش‌های اقتصادی باشگاه‌های فوتبال مازندران [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 24-48]
 • دوستی، مرتضی بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی برون‌سپاری در صنعت ورزش [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 121-136]
 • دوستی پاشا، مرتضی تحلیل موانع تامین مالی باشگاه‌های فوتبال ساحلی ایران [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 41-64]
 • دوستی پاشا، مرتضی طراحی مدل عوامل موفقیت بسکتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوستداری، سجاد تحلیل عوامل مؤثر بر استعدادیابی فوتبال در لیگ آسیا‌ویژن استان تهران [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 91-108]
 • دوست محمدی، حسن شناسایی مولفه های بازاریابی ورزش دانش آموزی و طراحی مدل به روش ساختاری تفسیری [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 68-84]
 • دوعلی، حسین اثر تمرین منظم هوازی بر لپتین، مقاومت انسولین و برخی هورمون های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال (HPA) در مردان چاق غیر فعال [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 11-32]

ذ

 • ذبیحی، اسماعیل مقایسه مشکلات رفتاری دانش آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 107-127]
 • ذوالفقاری، محمدرضا تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کافئین بر برخی از شاخص‌های التهابی و ترکیب بدن در مردان چاق [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-26]
 • ذوالفقاری، مظاهر تدوین چارچوب مفهومی توسعه اقتصادی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذوالفقارزاده، محمد مهدی شناسایی عوامل موثر ورزش همگانی ایران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 44-60]
 • ذوقیان، انسیه تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات همراه با فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان زیر رده های لنفوسیت T در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 103-118]

ر

 • ریاحی ملایری، شاهین اثر تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید بر آدیپوسایتوکاین واسپین و شاخص مقاومت انسولین مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 73-87]
 • راسخ، نازنین شناسایی عوامل مؤثر در توسعه تکواندو ایران و ارائه مدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریاضی، تهمینه نقش پیش بینی کننده رضایت از خدمات در افزایش حضور مجدد هواداران تیم فوتبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 27-38]
 • راه چمنی، احمد تاثیر شکل گیری هویت باشگاه پرسپولیس بر ارزش ویژه برند باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجبی، حمید مقایسه دو روش تمرین با وزنه (هرمی و هرمی واژگون) بر قدرت عضلانی، درصد چربی و BMI زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 31-50]
 • رجبی، حمید تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر رکورد 100 متر کرال سینه پس از یک دوره تمرینات ستگین شنا در دختران سناگر نخبه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 43-60]
 • رجبی، حمید تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات همراه با فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان زیر رده های لنفوسیت T در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 103-118]
 • رجبی، رضا شناسایی اندام های آسیب پذیر و سازوکار های ایجابی آنها در بازی های فوتبال جام جهانی 2010 [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 23-36]
 • رحیمی، امیر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح اینترلوکین - 17 و کورتیزول بیماران ام اس [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 37-52]
 • رحیمی، علی رضا تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و دایره ای بر توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال نوجوان پسر [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 47-62]
 • رحیمی، علی رضا بررسی برخی شاخص های استعداد یابی کشتی فرنگی از دیدگاه مربیان برتر ایرانی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 57-72]
 • رحیمی، علیرضا مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات-الکترولیت بر میزان گلوکز و اسید لاکتیک خون زنان غیر فعال در شروع خستگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-70]
 • رحیمی، علیرضا تاثیر یک جلسه تمرین هوازی، بی هوازی و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری بازیکنان بسکتبال منتخب دختر و پسر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-130]
 • رحیمی، علیرضا تاثیر یک مسابقه والیبال و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری و پروتئینوری بازیکنان والیبال دختر جوان [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 111-126]
 • رحیمی، علیرضا تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت ویتامین E و کوآنزیم Q10 بر مالون دی آلدئید پلاسمایی در کومیته کاران دختر 17-15 سال [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 57-72]
 • رحیمی، علیرضا تاثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر توان بی هوازی و توان هوازی بیشینه فوتبالیست های جوان پسر [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 85-103]
 • رحیمی، علیرضا ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریکی با میزان موفقیت شوت ثابت (پنالتی) و شوت 3 امتیازی در بسکتبالیست های مرد نخبه [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 11-23]
 • رحیمی، علیرضا مداخله تمرین استقامتی مزمن بر ایندکس مقاومت انسولینی مردان میانسال مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 23-40]
 • رحیمی، علیرضا تاثیر خستگی ناشی از فعالیت شدید وامانده ساز بر دقت اجرای مهارت ارسال پاس کوتاه فوتبالیست های نوجوان پسر در پست های مختلف بازی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 77-94]
 • رحیمی، علیرضا پاسخ برخی شاخص های سیستم ایمنی به طناب زنی تناوبی تا سرحد واماندگی در زمان های مختلف روز در دختران پایه چهارم ابتدایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 63-72]
 • رحمانی، شهرام مقایسه ی رضایت شغلی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاههای آزاد اسلامی واحد قزوین و تاکستان [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 49-68]
 • رحمانی نیا، فرهاد ارزیابی ادراک، رضایتمندی و نگرش زنان میانسال نسبت به وزن و شکل بدن [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 61-76]
 • رحیم پور، مظاهر مقایسه عدم مصرف مایعات، مصرف آب و محلول کربوهیدرات-الکترولیت بر میزان گلوکز و اسید لاکتیک خون زنان غیر فعال در شروع خستگی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 51-70]
 • رحمتی، علی رضا اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 11-29]
 • رزمی، وحیده تاثیر تمرینات پلیومتریک بر پرش عمودی درجا، پرش عمودی با دورخیز و توان بی هوازی بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال کشور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-28]
 • رزمجو، سحر مقایسه دو روش تمرین با وزنه (هرمی و هرمی واژگون) بر قدرت عضلانی، درصد چربی و BMI زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 31-50]
 • رزمجو، سحر تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر رکورد 100 متر کرال سینه پس از یک دوره تمرینات ستگین شنا در دختران سناگر نخبه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 43-60]
 • رزمجو، سحر اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک در آب و در خشکی برکوفتگی عضلانی و عملکرد شنای دختران شناگر نخبه [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-133]
 • رزمجو، سحر تاثیر یک دوره تمرین عضلات تفنسی در آب بر عملکرد دختران شناگر نخبه [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 139-157]
 • رستمی، پوران تاثیر مکمل دهی تیامین پیروفسفات بر توان هوازی، تجمع لاکتات و حداکثر ضربان قلب طی فعالیت بیشینه در دختران فوتبالیست [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 121-137]
 • رستمخانی، حسین تأثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده ی مرکزیو تمرینات قدرتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در مردان سالمند [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 81-96]
 • رسولی آذر، گلاله اثر چالش ذهنی به هنگام اجراى فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 69-88]
 • رسولی آذر، گلاله اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 11-32]
 • رسول پور، جمال تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کافئین بر برخی از شاخص‌های التهابی و ترکیب بدن در مردان چاق [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-26]
 • رسول پور، جمال تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادگی‌ جسمانی مرتبط با مهارت بسکتبالیست‌های مرد آماتور [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 70-89]
 • رضایی، مونا نگاشت مدل تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، مونا نگاشت مدل تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 119-131]
 • رضایی، مونا تاثیر هویت تیمی بر وفاداری دانشجویان با میانجی انگیزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، نصیبه تاثیر بازی های بومی محلی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان پسر غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 35-49]
 • رضایی صوفی، مرتضی نقش خصوصی سازی بر توسعه توریسم ورزشی در استان گیلان [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 103-120]
 • رضائیان، نجمه اثر مکمل رزوراترول بر تغییرات سطوح سرمی سرلوپلاسمین و مالون دی آلدهید در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید در مردان جوان دارای اضافه وزن غیر فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی، سید محمد حسین مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تریت بدنی به تفکیک جنسیت و محل دانشگاه محل تحصیل [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-110]
 • رفتاری، حدیث اثر اختلال در خواب ناشی از سفر زمینی بر عملکرد بی هوازی (تست رست) فوتبالیست های جوان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 53-64]
 • رفتاری، حدیث مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کششی پویا و PNF (15 ثانیه) بر دامنه کشش عضله همسترینگ [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 11-22]
 • رفتاری، حدیث مقایسه یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی بر لکوسیت خون در زنان غیر ورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 39-48]
 • رمضانی، سجاد تاثیرهشت هفته تمرینات مقاومتی(دایره ای،استقامتی)برسطح فشارخون وهورمون آندوتلین1درمردان غیرفعال [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 62-82]
 • رمضانی، فریبرز رابطه ی آنومی، ترومای سازمانی و تعهد حرفه ای در اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 59-72]
 • رمضانیان، محمد رحیم پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 57-86]
 • رمضانی نژاد، رحیم مقایسه مشکلات رفتاری دانش آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 107-127]
 • رمضانی نژاد، رحیم مقایسه سلامت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و افراد غیر فعال [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 49-66]
 • رهبرقاضی، افشین بررسی تأثیرمصرف کافئین بر پاسخ لاکتات خون متعاقب فعالیت های درمانده ساز در شنای قورباغه و پروانه شناگران [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 48-58]
 • رهبرقاضی، افشین بررسی و مقایسه نیم رخ های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مردان صخره نورد سرعتی و سرطنابی تیم ملی ایران [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 11-25]
 • روحانی، علی اکبر تأثیر مصرف مکمل ویتامین B1 بر تغییرات گلوکز خون حین وپس از فعالیت بیشینه هوازی در مردان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 145-158]
 • رودباری، حمید رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رودباری، حمید رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 150-166]
 • روستایی، زینب ارتبات بین سبک های مدیریتی تبدیلیو تبادلی مدیران با تعهدسارمانی کارکنان واستادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13 [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 129-147]
 • روشنک، امیرحسین آثار نوشیدنی‌های الکترولیت - کربوهیدرات و آمینواسید - کربوهیدرات طیِ یک مسابقه فوتبال بر برخی عوامل مهارتی و فیزیولوژیک در بازیکنان مرد لیگ [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 11-27]

ز

 • زیادی، عیسی کنترل آلودگی میکروبی و بوی نامطبوع جوراب فوتبالیست ها [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 102-120]
 • زاده هندیجانی، بهمن تاثیر 8 هفته مصرف چای سبز همراه با تمرین هوازی تناوبی بر سطوح پلاسمایی نیمرخ چربی و مقاومت انسولینی زنان غیرفعال [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 87-100]
 • زارع، ابوذر ارائه مدلی برای پیش بینی سطح معنویت در سازمان های ورزشی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 59-73]
 • زارعی، پریسا اثر انقباض ایزومتریک در تولید اسید لاکتیک روی عضو فعال و بررسی تاثیر آن روی میزان اسید لاکتیک عضو غیر فعال [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 67-83]
 • زارعی، علی توصیف نیمرخ مهارت های روانی دوچرخه سواران نخبه ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-104]
 • زارعی، علی بررسی فواید اجتماعی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه های تهران [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 11-27]
 • زارعی، علی ارتباط سوء رفتار مربیان با اثربخشی و رضایت مندی کشتی گیران نخبه استان البرز [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 63-85]
 • زارعی، علی مقایسه اثربخشی روش های سنتی و آموزش ورزش والیبال بر شایستگی و آمادگی جسمانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 26-39]
 • زارعی، علی تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی هیات های کشتی کشور [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 81-90]
 • زارعی، علی شناسایی عوامل موثر بر بهره وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 96-118]
 • زارعی، علی نقش تعدیل‌گر رضایت‌مندی در ارتباط بین کیفیت خدمات فوق‌برنامه‌های ورزشی و نیات رفتاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، علی طراحی نظام باشگاه داری حرفه‌ای ورزش های گروهی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، علی رتبه‌بندی عوامل شکل‌گیری رؤیاپردازی مطلوب مدیران سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، علی نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، علی نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 91-104]
 • زارع میرک آبادی، عباس تأثیر22هفته تمرین هوازی بر بیان اینترفرون گاما و زیر رده های لکوسیتی در روند تولید پادزهر [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 67-83]
 • زاهدی اصل، صالح ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-73]
 • زردشتیان، شیرین اثر رفتارهای حمایتی-استقلالی مربیان بر نیازهای روانی تعهد ورزشی بازیکنان زن نخبه لیگ هندبال [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 69-95]
 • زردشتیان، شیرین اثر درک رفتارهای حمایتی- استقلالی مربیان بر ارضای نیازهای روانی و انگیزش خودمختاری بازیکنان زن نخبه هندبال ایران [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 11-41]
 • زمانی، مریم اثر اختلال در خواب ناشی از سفر زمینی بر عملکرد بی هوازی (تست رست) فوتبالیست های جوان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 53-64]
 • زمانی، مسعود اثر اختلال در خواب ناشی از سفر زمینی بر عملکرد بی هوازی (تست رست) فوتبالیست های جوان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 53-64]
 • زمانی، مسعود مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کششی پویا و PNF (15 ثانیه) بر دامنه کشش عضله همسترینگ [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 11-22]
 • زمانی، مسعود مقایسه یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی بر لکوسیت خون در زنان غیر ورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 39-48]
 • زند، علیرضا تأثیر چابکی سازمانی بر اثر بخشی هیات های کشتی کشور [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 81-90]
 • زنگانه، فرناز تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و ویبریشن یکطرفه بر قدرت عضلانی و تعادل در عضو تمرین نکرده دختران غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 11-33]

س

 • ساجدی، نغمه ساخت و اعتبار یابی ابزار مسئولیت پذیری ورزشی بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 67-84]
 • سیامکی، رضا پیش بینی ورزشکاران در معرض خطر آسیب براساس دو عامل سابقه آسیب و امتیاز آزمون غربالگری حرکات عملکردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاه کوهیان، معرفت بررسی تأثیرمصرف کافئین بر پاسخ لاکتات خون متعاقب فعالیت های درمانده ساز در شنای قورباغه و پروانه شناگران [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 48-58]
 • سیاوشی، نسترن اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر عوامل نروتروفیک مشتق از مغز، انسولین و مقاومت به انسولین موش های صحرایی [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 29-40]
 • سبزی، امیرحمزه ارتباط انگیختگی و فعالسازی با تکلیف تعادلی پویا [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 73-86]
 • سپاسی، حسین تاثیر تمرینات پلیومتریک بر پرش عمودی درجا، پرش عمودی با دورخیز و توان بی هوازی بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال کشور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-28]
 • سپاسی، حسین تاثیر بازخورد خود کنترلی بر اکتساب و یادداری دقت مهارت پرتاب کودکان 10 ساله [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • سپاسی، حسین تأثیر سه نوع پروتوکل مختلف خستگی بر تعادل پویای دانشجویان دختر ورزشکار [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 132-148]
 • سپاسی، حسین مقایسه تأثیر روش های کامپیوتر , سنتی و ترکیبی بر میزان اکتساب و یادداری دانش ونگرش مهارت شوت بسکتبال [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 25-41]
 • سپاسی، حسین رابطه علّی ویژگی های شغل و مدیریت زمان با استرس شغلی [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 105-126]
 • سپاسی، حسین ارتباط جامعه پذیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 26-45]
 • سپاسی، حسین نقش پیش بینی کننده رضایت از خدمات در افزایش حضور مجدد هواداران تیم فوتبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 27-38]
 • سپاسی، حسین طراحی و تبیین مدل عوامل موثر بر رفتاراخلاقی کارکنان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 11-24]
 • سپاسی، حسین طراحی مدل عوامل بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 26-43]
 • سپاسی، حسین طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [(مقالات آماده انتشار)]
 • سپاسی، حسین طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 11-28]
 • سپاسی، حسین ساخت و اعتبار یابی ابزار مسئولیت پذیری ورزشی بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 67-84]
 • سپهوند، مرتضی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 41-61]
 • سجادی، سید مرتضی ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 53-73]
 • سجادی هزاوه، حمید ارائه مدل تاثیر استقرار سیستم اطلاعات مدیریتی بر سبک های مدیریت تعارض مدیران آموزشی ورزش [(مقالات آماده انتشار)]
 • سخنگویی، یحیی بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-94]
 • سیدعامری، میرحسن ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 33-56]
 • سید عامری، میرحسن ارتباط بین سلامت عمومی و سلامت سازمانی در مدیران و کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 69-87]
 • سید عامری، میرحسین رابطه ی گرایش به کارآفرینی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 33-48]
 • سرپیرا، مریم تدوین استراتژی‌ توسعه‌ی ورزش محلات در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 83-98]
 • سرتیپی، وحید روابط ساختاری هویت برند با رضایتمندی و وفاداری تماشاگران فوتبال شهرتبریز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 65-71]
 • سرداری پور، مهران مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 10-25]
 • سرشین، امیر اثر تیپرینگ بر وضعیت نیمرخ خلقی کشتی گیران نخبه متعاقب یک دوره تمرین فزاینده [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 57-68]
 • سرشین، امیر اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات مچ پا، زانو و ران بر جذب شوک و میزان بار در حرکت فرود تک پا [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 103-122]
 • سرشین، امیر اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات اطراف مچ پا، زانو و ران بر شاخص های پایداری پاسچر پویا [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 111-126]
 • سرشین، امیر مقایسه شاخص های پایداری پاسچر در تکلیف های مختلف در افرادی که زانوی ضربدری و پرانتزی و سالم دارند [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 60-74]
 • سرشین، امیر ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • سرشین، امیر بررسی جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فدراسیون جهانی: مدل پیش بینی ANN و ARIMA [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 43-66]
 • سرشین، امیر ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریکی با میزان موفقیت شوت ثابت (پنالتی) و شوت 3 امتیازی در بسکتبالیست های مرد نخبه [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 11-23]
 • سرشین، امیر مقایسه زوایای مفاصل اندام تحتانی حین راه رفتن در افراد دارای ناهنجاری crouch gait و سالم با استفاده از نرم افزار Opensim [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 93-110]
 • سرشین، امیر تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و ویبریشن یکطرفه بر قدرت عضلانی و تعادل در عضو تمرین نکرده دختران غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 11-33]
 • سرشین، امیر پاسخ برخی شاخص های سیستم ایمنی به طناب زنی تناوبی تا سرحد واماندگی در زمان های مختلف روز در دختران پایه چهارم ابتدایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 63-72]
 • سرشین، سهیلا پاسخ برخی شاخص های سیستم ایمنی به طناب زنی تناوبی تا سرحد واماندگی در زمان های مختلف روز در دختران پایه چهارم ابتدایی [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 63-72]
 • سروش، محمد رضا بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]
 • سعیدی، الهام رابطه کیفیت خدمات گردشگری با نیات رفتاری گردشگران ورزشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سعیدی، الهام کیفیت خدمات گردشگری و نیات رفتاری گردشگران ورزشی [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 83-95]
 • سعیدی مجد، نغمه تعیین روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه امنیت اماکن ورزشی [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 131-149]
 • سیف الله پور، پیروز نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیف الله پور، پیروز نقش فناوری اطلاعات بر کیفیت عملکرد داوران لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 91-104]
 • سلمانی، خدیجه مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 10-25]
 • سماعی، لیلا پیش بینی توانمندسازی کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان ایران بر اساس سقف شیشه ای و عدالت سازمانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنگ سفیدی، ایوب رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنگ سفیدی، ایوب رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 150-166]
 • سهیلی، بهزاد تحلیل عوامل مؤثر بر استعدادیابی فوتبال در لیگ آسیا‌ویژن استان تهران [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 91-108]
 • سهیلی، شهرام تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر هورمون گرلین در زنان چاق غیر ورزشکار [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 127-141]
 • سهیلی، شهرام تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر هورمون گرلین در زنان چاق غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 11-26]
 • سهیلی، شهرام تاثیر کربوهیدرات با نمایه گلیسمی متفاوت بر غلظت گلوکز، لاکتات و عملکرد ورزشی متعاقب یک جلسه فعالیت استقامتی در زنان فعال شهر کرج [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 63-76]
 • سهیلی، شهرام اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان PI3K / AKT1 و حساسیت انسولین در هپاتوسیت های کبدی رت های ویستار چاق [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 105-118]

ش

 • شاطرانلو، بهزاد ارتباط فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با بهره وری معلمان تربیت بدنی شهر کرج [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 11-28]
 • شاکری، نادر تأثیر نوع تمرین قدرتی,استقامتی وترکیبی برغلضت تستسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 97-115]
 • شاکری، نادر تأثیر22هفته تمرین هوازی بر بیان اینترفرون گاما و زیر رده های لکوسیتی در روند تولید پادزهر [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 67-83]
 • شاکریان، سعید تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک در آب بر چرش عمودی و کوفتگی عضلانی تأخیری تکواندوکاران آماتور پسر 10-14 ساله [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 31-50]
 • شاه امیری، ربابه امکان‌سنجی برگزاری مسابقات چوگان در تنگ چوگان کازرون و اثرات پیش بینی شده آن بر جامعه میزبان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 81-102]
 • شاهزاده تیمورلو، حوریه شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهسون، یحیی ارتباط ویژگی های دموگرافیک با سبک رهبری مربیان رشته های منتخب ورزشی استان البرز [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 76-91]
 • شاهین فر، رقیه رابطه بین رشد اجتماعی با سطح خودمدیریتی و میزان پایبندی به فعالیت بدنی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 27-46]
 • شجاعی، مصطفی مقایسه قدرت اکسنتریک و کانسنتریک زانو و انعطاف پذیری ران در پای برتر و غیر برتر فوتبالیست ها [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 46-60]
 • شجاعی، معصومه بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 11-22]
 • شجاعی، معصومه بررسی عملکرد رؤسای هأیت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 23-46]
 • شجاعی، معصومه ارتباط جو انگیزشی ادراک شده,هدف گرایی و عملکرد کشتی گیران نخبه 15 تا 20 سال مازندران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 94-112]
 • شجاعی، معصومه اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 43-61]
 • شجاعی، معصومه اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 11-29]
 • شجاعی، معصومه اثر نوع الگوسازی بر یادگیری الگوی مهارت پاس فوتسال در زنان جوان مبتدی [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 87-102]
 • شجاعی، معصومه اثر تمرینات بازخورد زیستی عصبی بر اضطراب ورزشکاران تکواندوکار تیم ملی ایران [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 33-59]
 • شجاعی، معصومه اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات اطراف مچ پا، زانو و ران بر شاخص های پایداری پاسچر پویا [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 111-126]
 • شجاعی، معصومه اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 51-68]
 • شجاعی، وحید شاخص ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجاعی، وحید شاخص ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 11-37]
 • شجاع الدین، سید صدرالدین بررسی تغییرات مقیاس تعادلی برگ پس از انجام تمرینات ویبریشن تمام بدن و بی تمرینی توسط مردان سالمند سالم [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 11-24]
 • شجاع الدین، سید صدرالدین مقایسه شاخص های پایداری پاسچر در تکلیف های مختلف در افرادی که زانوی ضربدری و پرانتزی و سالم دارند [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 60-74]
 • شجاع الدین، سید صدرالدین مقایسه زاویه Q و تعادل ایستا و پویا در دختران ورزشکار دارای کف پای صاف و طبیعی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 65-92]
 • شجاع الدین، صدرالدین اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات مچ پا، زانو و ران بر جذب شوک و میزان بار در حرکت فرود تک پا [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 103-122]
 • شجاع الدین، صدرالدین ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • شجیع، رضا شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [(مقالات آماده انتشار)]
 • شجیع، رضا شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 189-203]
 • شجیع، کیانوش مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 29-46]
 • شیخانی، خلیل تاثیر تمرین مقاومتی هرمی و ویبریشن تمام بدن بر شاخص های آسیب سلولی (AST, ALD, CK) در مردان غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 11-32]
 • شیرزادی، رضا ارتباط جو سازمانی و انگیزش شغلی با تعهد سازمانی آموزگاران تازه استخدام شده تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 115-129]
 • شریفان، صلاح تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کافئین بر برخی از شاخص‌های التهابی و ترکیب بدن در مردان چاق [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-26]
 • شریفان، صلاح تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادگی‌ جسمانی مرتبط با مهارت بسکتبالیست‌های مرد آماتور [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 70-89]
 • شریف زاده، حمیده بررسی تاثیر 24 ساعت بی خوابی بر تعادل پویای بازیکنان بدمینتون 16-12 سال [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 11-25]
 • شریفی فر، فریده طراحی مدل شاخص های توسعه پایداری محیط زیستی در ورزش کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیروانی، حسن تأثیر فعالیت های تناوبی شدید ویژه فوتبال برپاسخ سیستم ایمنی بازیکنان جوان فوتبال [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 29-52]
 • شیروانی، حسین تاثیر دو مسابقه متوالی فوتبال به همراه مصرف مکمل ویتامین C در دوره بازیافت بر غلظت ایمنوگلوبولین ها و کورتیزول سرمی فوتبالیست های مرد دانشگاهی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 93-113]
 • شعبانی نیا، میثم تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر سطوح لپتین سرم و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 89-108]
 • شفیع، رضا مقایسه اولویت های فلسفه آموزشی دانشجویان تریت بدنی به تفکیک جنسیت و محل دانشگاه محل تحصیل [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 95-110]
 • شفیعی، شهرام پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 57-86]
 • شفیعی، محسن تأثیر مصرف مکمل ویتامین B1 بر تغییرات گلوکز خون حین وپس از فعالیت بیشینه هوازی در مردان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 145-158]
 • شفیعی، محسن مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی از دیدگاه مدیران و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 117-131]
 • شفیعی، مهرداد تاثیر خستگی ناشی از فعالیت شدید وامانده ساز بر دقت اجرای مهارت ارسال پاس کوتاه فوتبالیست های نوجوان پسر در پست های مختلف بازی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 77-94]
 • شفیع نیا، پروانه مقایسه سطح خود نمایشی ورزشکاران مرد رقابتی و غیر رقابتی رشته پرورش اندام و رابطه آن با نارضایتی بدنی آنها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 31-47]
 • ش یکب یراد، عباس مقایسه دو روش تمرینی قدرتی و انعطاف پذیری منتخب بر برد شوت و سرعت دریبل فوتبالیست های لیگ برتر شهر تهران [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 85-102]
 • شمس، امیر مقایسه تاثیر یادگیری رقابتی و مشارکتی بر مهار تهای منتخب فوتبال در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 105-116]
 • شمسی پور دهکردی، پروانه مقایسه تاثیر یادگیری رقابتی و مشارکتی بر مهار تهای منتخب فوتبال در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 105-116]
 • شهبازی، سارا مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 10-25]
 • شهبازی، معصومه ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیات‌های ورزشی استان تهران [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 41-52]
 • شهبازی، معصومه ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و خودشیفتگی با اعتیاد به ورزش زنان (مورد مطالعه: زنان شرکت کننده در برنامه‌های ورزشی شهرداری منطقۀ 4 تهران [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 21-32]
 • شهیدی، فرشته تاثیر یک جلسه فعالیت زیربیشینه بر تغییرات لپتین سرم در دوره های مختلف قاعدگی در زنان چاق و لاغر [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 97-110]
 • شهیدی، نیما تبیین تاب‌آوری سازمانی با ملاک‌های هوش هیجانی و سبک‌های تفکر در میان معلمان تربیت بدنی شهرستان نورآباد ممسنی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 56-66]
 • شهریاری، ناصر شناسایی عوامل موثر ورزش همگانی ایران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 44-60]
 • شوقی، مهناز بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 11-28]

ص

 • صابونچی، رضا تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر موفقیت گلزن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان: مطالعه موردی علی دایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صیادی، محمد امین تبیین نقش شاخص های بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 11-31]
 • صیادی، محمد امین بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با عوامل خودکنترلی داوران مرد لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 101-122]
 • صادقی، حیدر رابطه نوع و میزا نشیوع آسیب ها با برخی ویزگی های آنتروپومتریکی و پست بازی والیبالیست های نخبه مرد ایران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 135-151]
 • صادقی، حیدر تأثیر هشت هفته تمرین آماده‌سازی اختصاصی پرفشار بر متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی کشتی‌گیران جوان نخبه [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 11-23]
 • صادقی، مجتبی تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک بالاتنه بر توان بی‌هوازی بالاتنه و عملکرد رکورد 25 متر کرال پشت پسران شناگر 10 ساله [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 40-55]
 • صادقی، ناهید تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری مهارت پرتاب در کودکان 10 تا 12 سال در شرایط یادگیری ضمنی و آشکار [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 25-40]
 • صادقی، ناهید اثرکانون توجه مبتنی برتعادل و دقت در ضربةآبدلیوچاگی بر هوگوی الکترونیکی تکواندوکاران دختر [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، ناهید اثرکانون توجه مبتنی برتعادل و دقت در ضربةآبدلیوچاگی بر هوگوی الکترونیکی تکواندوکاران دختر [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 178-188]
 • صادقی، نجمه پیش بینی ورزشکاران در معرض خطر آسیب براساس دو عامل سابقه آسیب و امتیاز آزمون غربالگری حرکات عملکردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی نسب، عرفانه نگاشت مدل تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی نسب، عرفانه نگاشت مدل تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 119-131]
 • صالحی، نسیم بررسی توانمندی ها و اهمیت مهارت های رایانه ای در سازمان های ورزشی ایران [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 27-44]
 • صالحی، نسیم اولویت بندی ابزارهای ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش بر مبنای مدل AIDA [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 95-114]
 • صالحی فرد، منا اثر یک دوره تمرین ریتمیک و مصرف همزمان مکمل آهن و روی در رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان پیش دبستانی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 116-141]
 • صبایی، سارا بررسی ارتباط سندروم پیش از قاعدگی با میزان فعالیت بدنی ، توان هوازی و توان بی هوازی در دانش آموزان دختر [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 11-25]
 • صبایی، یکتا بررسی ارتباط سندروم پیش از قاعدگی با میزان فعالیت بدنی ، توان هوازی و توان بی هوازی در دانش آموزان دختر [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 11-25]
 • صباغیان، صفورا طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی رفتارهای نامطلوب در کلاس تربیت بدنی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 89-108]
 • صحرانورد گرگری، آمینه ارتبات بین سبک های مدیریتی تبدیلیو تبادلی مدیران با تعهدسارمانی کارکنان واستادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13 [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 129-147]
 • صداقتی، سعید تاثیر دو مسابقه متوالی فوتبال به همراه مصرف مکمل ویتامین C در دوره بازیافت بر غلظت ایمنوگلوبولین ها و کورتیزول سرمی فوتبالیست های مرد دانشگاهی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 93-113]
 • صدری، ایرج ررسی تأثیر چهار هفته مکمل سازی با قهوه بر وضعیت آنتی اکسیدانی بدن و عملکرد هوازی و بی هوازی در ورزشکاران دانشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-85]
 • صدقی، حسین مقایسه دو روش تمرینی قدرتی و انعطاف پذیری منتخب بر برد شوت و سرعت دریبل فوتبالیست های لیگ برتر شهر تهران [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 85-102]
 • صدیقی، محبوبه بررسی و مقایسه ی بین دو شیوه دویدن در بهبود اختلالات عملکردی تحتانی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 25-36]
 • صفاری، مرجان رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفاری، مرجان رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 150-166]
 • صفانیا، علی محمد مقایسه اثربخشی روش های سنتی و آموزش ورزش والیبال بر شایستگی و آمادگی جسمانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 26-39]
 • صفانیا، علی محمد روابط ساختاری هویت برند با رضایتمندی و وفاداری تماشاگران فوتبال شهرتبریز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 65-71]
 • صفانیا، علی محمد پیش‌بینی آوای سازمانی بر اساس رفتار سیاسی و حمایت سازمانی ادراک شده از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های منطقه 3 کشور [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 11-27]
 • صفانیا، علی محمد تاثیر بازخورد عملکرد بر پیوندکاری با نقش میانجی توانمند سازی روان شناختی و سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 51-65]
 • صفانیا، علی محمد شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 204-222]
 • صفائی پور، سهیلا مقایسه عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی دارای معلم ورزش و فاقد معلم ورزش [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 97-113]
 • صفی خانی، گلی ارائه مدل اثر اهرم‌سازی برند، شهرت برند بر استفاده مجدد مشتری و ارتقاء جایگاه استراتژیک باشگاه‌های ورزشی [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 28-43]
 • صفری، امید مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 96-119]
 • صفری، امید مطالعه موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان فارس [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 11-20]
 • صفری، امید تبیین تاب‌آوری سازمانی با ملاک‌های هوش هیجانی و سبک‌های تفکر در میان معلمان تربیت بدنی شهرستان نورآباد ممسنی [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 56-66]
 • صفری، غلامرضا مطالعه سرمایه فکری و فناوری اطلاعات در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 74-81]

ط

 • طاهری، مرتضی ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 63-76]
 • طاهرخانی، حسن طراحی مدل شاخص های توسعه پایداری محیط زیستی در ورزش کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرزاده، جواد ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهرزاده، جواد ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 85-107]
 • طباطبایی، حمید اثر انقباض ایزومتریک در تولید اسید لاکتیک روی عضو فعال و بررسی تاثیر آن روی میزان اسید لاکتیک عضو غیر فعال [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 67-83]
 • طریقی، رسول اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • طریقی، رسول اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 162-177]
 • طلایی، رضا بررسی و مقایسه ویژگی های کمال گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست های مختلف فوتبال لیگ دسته دو کشوری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 65-88]
 • طهماسبی، فرشید ارتباط بین استفاده از یادگیری و مشاهده ای و اعتماد به نفس در ورزشکاران نخبه [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 113-131]

ع

 • عابدی، بهرام بررسی رابطه ویژگی های آنتروپومتریک و برخی قابلیت های فیزیولوژیک بازیکنان فوتسال دانشجوی پسر [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 79-94]
 • عابدی، بهرام اثر تمرین منظم هوازی بر لپتین، مقاومت انسولین و برخی هورمون های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال (HPA) در مردان چاق غیر فعال [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 11-32]
 • عابدی، بهرام اثر 12 هفته تمرین ترکیبی بر لپتین، پروتئین واکنش گر (CRP )و شاخص مقاومت انسولین ( HPMA-IR ) در مردان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 45-66]
 • عابدی، بهرام اثر هشت هفته تمرین تناوبی بر ملکول چسبان سلولی عروق (VCAM-1) و مهارکنندة فعال کنندة پلاسمینوژن (PAI-1) زنان غیرفعال چاق [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 47-61]
 • عابدپور، مریم تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر برخی از ناهنجاری های الگوی رشدی راه رفتن کودکان 3-5 ساله کودکستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-88]
 • عباسی، ابوذر تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنیتین بر نسبت تبادل تنفسی و تجمع لاکتات طی فعالیت فزایند در مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-122]
 • عباسی، علی مقایسه تعادل ایستا و پویا و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک در ورزشکاران رشته های ورزشی منتخب [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 33-46]
 • عباسی، همایون ارتباط جو سازمانی و انگیزش شغلی با تعهد سازمانی آموزگاران تازه استخدام شده تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 115-129]
 • عباسی، همایون ویژگی های روانسنجی (طراحی و اعتبار یابی )پرسشنامه مدیریت اخلاقی معاونت تربیت‌ بدنی و سلامت ادارات کل آموزش‌ و پرورش غرب کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی بختیاری، رضا اثر 12 هفته تمرین ترکیبی بر لپتین، پروتئین واکنش گر (CRP )و شاخص مقاومت انسولین ( HPMA-IR ) در مردان دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 45-66]
 • عبدی، جمال ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • عبدی، رضا اثر انقباض ایزومتریک در تولید اسید لاکتیک روی عضو فعال و بررسی تاثیر آن روی میزان اسید لاکتیک عضو غیر فعال [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 67-83]
 • عبداللهی فر، هادی شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 204-222]
 • عبدالملکی، حسین تحلیل صنعت ورزش ایران با استفاده از مدل 5 نیروی پورتر [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 51-71]
 • عبدالملکی، حسین تعیین پایایی، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک از دیدگاه مشتریان [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 73-89]
 • عبدالملکی، حسین ارائه مدل نقش استراتژی های خودرهبری بر توانمندسازی اساتید تربیت بدنی با میانجی‌گری سرمایه فکری [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 73-88]
 • عبدالملکی، حسین تعیین روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه امنیت اماکن ورزشی [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 131-149]
 • عبدالملکی، فاطمه ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و خودشیفتگی با اعتیاد به ورزش زنان (مورد مطالعه: زنان شرکت کننده در برنامه‌های ورزشی شهرداری منطقۀ 4 تهران [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 21-32]
 • عبدلی، بهروز مقایسه تاثیر یادگیری رقابتی و مشارکتی بر مهار تهای منتخب فوتبال در دانش آموزان [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 105-116]
 • عدالت منش، محمد امین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح اینترلوکین - 17 و کورتیزول بیماران ام اس [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 37-52]
 • عرب عامری، الهه ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 63-76]
 • عروف زاد، شهرام رابطه بین رشد اجتماعی با سطح خودمدیریتی و میزان پایبندی به فعالیت بدنی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 27-46]
 • عروف زاد، شهرام طراحی مدل توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 108-130]
 • عزیزی، میترا تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر رکورد 100 متر کرال سینه پس از یک دوره تمرینات ستگین شنا در دختران سناگر نخبه [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 43-60]
 • عزیزی، میترا اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک در آب و در خشکی برکوفتگی عضلانی و عملکرد شنای دختران شناگر نخبه [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 117-133]
 • عزیزی، میترا تاثیر یک دوره تمرین عضلات تفنسی در آب بر عملکرد دختران شناگر نخبه [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 139-157]
 • عزیزی، محمد ارزیابی ادراک، رضایتمندی و نگرش زنان میانسال نسبت به وزن و شکل بدن [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 61-76]
 • عزیزی، محمد بررسی تاثیر 24 ساعت بی خوابی بر تعادل پویای بازیکنان بدمینتون 16-12 سال [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 11-25]
 • عزیزی ماسوله، میترا تأثیر22هفته تمرین هوازی بر بیان اینترفرون گاما و زیر رده های لکوسیتی در روند تولید پادزهر [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 67-83]
 • عسکری، احمدرضا رابطه بین رشد اجتماعی با سطح خودمدیریتی و میزان پایبندی به فعالیت بدنی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 27-46]
 • عظیم زاده، سید مرتضی مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 29-46]
 • عظیمی شاد، سمیه بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادقام [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 63-79]
 • عظیم نژاد، محمد توصیف نیمرخ مهارت های روانی دوچرخه سواران نخبه ایران [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 89-104]
 • علائی راد، محسن ارائه مدل تاثیر استقرار سیستم اطلاعات مدیریتی بر سبک های مدیریت تعارض مدیران آموزشی ورزش [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی بخشی، اسماعیل تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 127-144]
 • علیپور درویشی، زهرا شناسایی و تدوین مولفه های جامعه شناختی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • علی جانی، عیدی یک دوره تمرینات مقاومتی بر سیستم ایمنی همورال کشتی گیران نخبه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 93-106]
 • علیجانی، عیدی تاثیر دوهای سرعتی و استقامتی بر میزان هماچوری و پروتئینوری دوندگان پسر 15-18 ساله [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 29-50]
 • علیجانی، عیدی تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر فشار خون و قند خون بیماران مبتلا به پر فشاری خون و دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 29-42]
 • علیجانی، عیدی مقایسه یک دوره برنامه منتخب پیاده روی . یوگا و مصرف داروی گیاهی هاپیران بر میزان افسردگی زنان میانسال غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 71-94]
 • علیجانی، عیدی تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت ویتامین E و کوآنزیم Q10 بر مالون دی آلدئید پلاسمایی در کومیته کاران دختر 17-15 سال [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 57-72]
 • علیجانی، عیدی ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • علیجانی، عیدی مقایسه تغییرات طول گام، ریتم گام برداری و سرعت راه رفتن پس از اجرای سه نوع فعالیت ورزشی در زنان سالمند [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 53-69]
 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم مقایسه تعالی سازمانی هیات های ورزشی استان چهار محال و بختیاری بر اساس مدل EFQM [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 135-158]
 • علیدوست قهفرخی، ابراهیم شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاد عربلوی بیشه، راضیه تأثیر تمرین ورزش پیلاتس در حین کار بر عملکرد و غیبت کاری کارکنان زن شهرستان ارومیه و ارائه مدل برنامه فعالیت بدنی در محل کار [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 89-110]
 • علی زاده، محمد حسین تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و دایره ای بر توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال نوجوان پسر [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 47-62]
 • علیزاده، محمد حسین تاثیر خستگی ناشی از فعالیت شدید وامانده ساز بر دقت اجرای مهارت ارسال پاس کوتاه فوتبالیست های نوجوان پسر در پست های مختلف بازی [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 77-94]
 • علیزاده، ولی اعتبارسنجی پرسش‌نامه سبک تصمیم‌گیری خریداران محصولات ورزشی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 61-80]
 • عمادی، سمیه طراحی نقشه استراتژی توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکردهای BSC و ISM [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمرانیان، محسن ارتباط جو انگیزشی ادراک شده,هدف گرایی و عملکرد کشتی گیران نخبه 15 تا 20 سال مازندران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 94-112]

غ

 • غزیزی ماسول، میترا مقایسه دو روش تمرین با وزنه (هرمی و هرمی واژگون) بر قدرت عضلانی، درصد چربی و BMI زنان غیر ورزشکار [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 31-50]
 • غفوری، فرزاد میزان گرایش و مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به ورزش های همگانی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 123-142]
 • غلامی، حسنعلی اثر اختلال در خواب ناشی از سفر زمینی بر عملکرد بی هوازی (تست رست) فوتبالیست های جوان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 53-64]
 • غلامی، حسنعلی مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کششی پویا و PNF (15 ثانیه) بر دامنه کشش عضله همسترینگ [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 11-22]
 • غلامی، حسنعلی مقایسه یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی بر لکوسیت خون در زنان غیر ورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 39-48]

ف

 • فاروقی، محمد رضا اثر چالش ذهنی به هنگام اجراى فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 69-88]
 • فاروقی، محمد رضا تأثیر شنیدن ریتم موسیقی تند و آرام بر اجرای ب یهوازی و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان فعال [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 87-105]
 • فاروقی، محمد رضا اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 11-32]
 • فتاحی، علی رابطه نوع و میزا نشیوع آسیب ها با برخی ویزگی های آنتروپومتریکی و پست بازی والیبالیست های نخبه مرد ایران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 135-151]
 • فتاحی مسرور، فروغ تأثیر فعالیت های تناوبی شدید ویژه فوتبال برپاسخ سیستم ایمنی بازیکنان جوان فوتبال [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 29-52]
 • فتحی، ایمان تاثیر مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ پروتئین واکنش دهنده- C (CRP) و کورتیزول به فعالیت ورزشی هوازی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 39-58]
 • فتحی، فرهاد طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای رضایتمندی،وفاداری و تمایل به حضور مجدد در بین تماشاگران باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، فرهاد طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای رضایتمندی،وفاداری و تمایل به حضور مجدد در بین تماشاگران باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 47-66]
 • فتح اله زاده، حمیده مقایسه تأثیر روش های کامپیوتر , سنتی و ترکیبی بر میزان اکتساب و یادداری دانش ونگرش مهارت شوت بسکتبال [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 25-41]
 • فخاری، سید علی عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی ساعات درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 119-130]
 • فراهانی، ابوالفضل شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراهانی، ابوالفضل شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 189-203]
 • فرجی، رسول بررسی و تحلیل تعالی سازمانی ادارات کل تربیت بدنی استان های کشور بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 29-56]
 • فرج زاده موالو، شهرام مقایسه توان هوازی و بی هوازی در بازیکنان پست های مختلف لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-64]
 • فرخ نیا، محمد امین شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر توسعه هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران و ارائه مدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • فردی، انسیه بررسی مدل ساختاری رعایت اخلاق کارکنان مجموعه‌های ورزشی شهرداری کرج بر سه بعد رفتاری قبل، حین و بعد از استفاده مشتریان: نقش میانجی نگرش [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 10-26]
 • فرزانگی، پروین مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کششی پویا و PNF (15 ثانیه) بر دامنه کشش عضله همسترینگ [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 11-22]
 • فرشباف رودبار جمشیدی، مه لقا رابطه رشدحرفه‌ای با بهره وری آموزشی دبیران تربیت‌ بدنی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 93-110]
 • فرهانی، وحید تاثیرنوشابه‌های انرژی‌زا هایپ بر ادراک از فشار و خلق و خو در بسکتبالیست‌های رده سنی 16 تا 18 سال [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروتن قادیکلایی، الناز پاسخ هموسیستئین، CRP و فیبرینوژن پلاسما به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در زنان فعال [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 77-96]
 • فروغی پور، حمید طراحی مدل اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر با رویکردنظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروغی پور، حمید ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی (مطالعه موردی استان لرستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروغی پور، حمید ویژگی های روانسنجی (طراحی و اعتبار یابی )پرسشنامه مدیریت اخلاقی معاونت تربیت‌ بدنی و سلامت ادارات کل آموزش‌ و پرورش غرب کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروغی پور، حمید ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل اجتماعی (مطالعه موردی استان لرستان) [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 66-90]
 • فروغی پور، حمید تأثیر اعتماد، حریم خصوصی و کیفیت خدمات در موفقیت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در باشگاه‌های بدنسازی با نقش میانجی‌گری وفاداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروغی پور، حمید تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر موفقیت گلزن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان: مطالعه موردی علی دایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فصیحیان، معین ارتباط نگرش تغذیه‌ای با آمادگی قلبی عروقی و برخی از عوامل آمادگی جسمانی در مردان سالمند فعال و غیر فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیض الهی، فواد ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 69-93]
 • فیض الهی، فواد اثر اختلال در خواب ناشی از سفر زمینی بر عملکرد بی هوازی (تست رست) فوتبالیست های جوان [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 53-64]
 • فیض الهی، فواد مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کششی پویا و PNF (15 ثانیه) بر دامنه کشش عضله همسترینگ [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 11-22]
 • فیض الهی، فواد مقایسه یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی بر لکوسیت خون در زنان غیر ورزشکار [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 39-48]
 • فلاح، ابراهیم بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]
 • فلاح، زین العابدین رابطه بین اخلاق حرفه ای مربیان و وفاداری ورزشکاران باشگاه های ورزشی (مورد مطالعه شهرستان ترکمن) [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 100-113]
 • فلاح، فاطمه تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت ویتامین E و کوآنزیم Q10 بر مالون دی آلدئید پلاسمایی در کومیته کاران دختر 17-15 سال [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 57-72]
 • فهیم دوین، حسن ارزیابی سرفصل دروس تخصصی دوره دکترای مدیریت ورزشی ایران از دیدگاه اساتید ودانشجویان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 25-40]
 • فهیم دوین، حسن تاثیر دوره آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی، آموزه های اخلاقی و تمرین در آب بر تنش شغلی، رفتار سازمانی مثبت گرا و انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 42-61]
 • فهیم دوین، حسن شناسایی مولفه های بازاریابی ورزش دانش آموزی و طراحی مدل به روش ساختاری تفسیری [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 68-84]

ق

 • قادری، داود اثر چالش ذهنی به هنگام اجراى فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 69-88]
 • قادری، داود تأثیر شنیدن ریتم موسیقی تند و آرام بر اجرای ب یهوازی و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان فعال [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 87-105]
 • قادری، داود اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 11-32]
 • قادری، محمد اثر چالش ذهنی به هنگام اجراى فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 69-88]
 • قادری، محمد تأثیر شنیدن ریتم موسیقی تند و آرام بر اجرای ب یهوازی و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان فعال [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 87-105]
 • قادری، محمد اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 11-32]
 • قادری، محمد اثر شدت تمرین بر اشتها و سطوح گرلین فعال پلاسما در زنان فعال و کم تحرک [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 55-76]
 • قادری قهفرخی، لیلا تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد تعادل ایستا و پویای دختران نوجوان سالم [(مقالات آماده انتشار)]
 • قادری قهفرخی، لیلا تأثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بر عملکرد تعادل ایستا و پویای دختران نوجوان سالم [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 150-161]
 • قاسمی، حمید بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 149-166]
 • قاسمی، حمید ارزیابی روند بازاریابی کتابهای ورزشی از منظر ناشران و فروشندگان [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 47-76]
 • قاسمی، حمید مقایسه میزان تحلیل رفتگی و رضایت شغلی کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 12 [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 95-114]
 • قاسمی، حمید شناسایی عوامل مؤثر در توسعه تکواندو ایران و ارائه مدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، حمید شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، حمید شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 189-203]
 • قاسمی، حمید رضا تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 109-126]
 • قاضی زاهدی، امین پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 57-86]
 • قیامی، امیر تجزیه و تحلیل کینماتیکی سه بعدی سه تکنیک مشت کیک بوکسینگ [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 11-32]
 • قیامی راد، امیر امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 133-150]
 • قانعی، مصطفی بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]
 • قائدی، هادی بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]
 • قبادی، ندا اثر نوع الگوسازی بر یادگیری الگوی مهارت پاس فوتسال در زنان جوان مبتدی [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 87-102]
 • قجری شلمزاری، حدیث تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر فشار خون و قند خون بیماران مبتلا به پر فشاری خون و دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 29-42]
 • قدیمی، بهرام بررسی و تاثیر درس تربیت بدنی عمومی بر هویت ورزشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدیمی، بهرام شناسایی و تدوین مولفه های جامعه شناختی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی، لیلا تأثیر یک دوره آب درمانی بر دامنه حرکتی مفصل شانه و عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دو طرفه [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-115]
 • قربانی، محمدحسین تبیین مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس مدل داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • قربانی آسیابر، مجتبی تاثیر شکل گیری هویت باشگاه پرسپولیس بر ارزش ویژه برند باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرنی، هادی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کافئین بر برخی از شاخص‌های التهابی و ترکیب بدن در مردان چاق [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 10-26]
 • قرنی، هادی تأثیر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر برخی از فاکتورهای آمادگی‌ جسمانی مرتبط با مهارت بسکتبالیست‌های مرد آماتور [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 70-89]
 • قره خانی، حسن بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرائی [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 103-123]
 • قزلسفلو، حمیدرضا تاثیر مهار تهای روانی بر اضطراب رقابتی و عملکرد والیبالیست های لیگ برتر و ارتباط آن با تعداد بازی ملی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-103]
 • قلیزاده، محمد حسن پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 57-86]
 • قنبری، شاهپور اثر تیپرینگ بر وضعیت نیمرخ خلقی کشتی گیران نخبه متعاقب یک دوره تمرین فزاینده [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 57-68]
 • قهرمانی، مهری بررسی و تحلیل تعالی سازمانی ادارات کل تربیت بدنی استان های کشور بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 29-56]
 • قهرمانی، مهری امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 133-150]
 • قهرمانی، مهران تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه ای (tDCS)با دو جریان مختلف وغوطه وری در آب سرد در دوره ریکاوری بر کیفیت بازیافت، درک فشار و عملکرد بعدی شناگران مرد [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کیا، فرخ شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیا، فرخ شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 189-203]
 • کازمی پور، مریم تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 127-144]
 • کاشف، میرمحمد تحلیل آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی مدارس شهر ارومیه [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 89-103]
 • کاشف، میرمحمد ارتباط بین سلامت عمومی و سلامت سازمانی در مدیران و کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 69-87]
 • کاشف، میر محمد تأثیر 6 هفته تمرینات پلایومتریک در آب بر چرش عمودی و کوفتگی عضلانی تأخیری تکواندوکاران آماتور پسر 10-14 ساله [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 31-50]
 • کاشف، میر محمد بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با عوامل خودکنترلی داوران مرد لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 101-122]
 • کاظم زاده، یاسر تاثیر دو مسابقه متوالی فوتبال به همراه مصرف مکمل ویتامین C در دوره بازیافت بر غلظت ایمنوگلوبولین ها و کورتیزول سرمی فوتبالیست های مرد دانشگاهی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 93-113]
 • کاظمینی، حجت طراحی نظام باشگاه داری حرفه‌ای ورزش های گروهی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاکاوند، علیرضا مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 10-25]
 • کاکائی، عرفان بررسی تاثیر 24 ساعت بی خوابی بر تعادل پویای بازیکنان بدمینتون 16-12 سال [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 11-25]
 • کامیا بنیا، معصومه تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر هورمون گرلین در زنان چاق غیر ورزشکار [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 127-141]
 • کامیا بنیا، معصومه تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر هورمون گرلین در زنان چاق غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 11-26]
 • کامیاب نیا، معصومه مقایسه اثرات تمرین بر آمادگی جسمانی بازیکنان جوان و بزرگسال نخبه فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 145-159]
 • کامیاب نیا، معصومه ررسی تأثیر چهار هفته مکمل سازی با قهوه بر وضعیت آنتی اکسیدانی بدن و عملکرد هوازی و بی هوازی در ورزشکاران دانشگاهی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 67-85]
 • کامکار، ندا ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیات‌های ورزشی استان تهران [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 41-52]
 • کاویانی، مجتبی تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنیتین بر نسبت تبادل تنفسی و تجمع لاکتات طی فعالیت فزایند در مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-122]
 • کاویانی، مجتبی تاثیر مکمل دهی حاد ال-کارنیتین بر غلظت لاکتات در دوره های زمانی مختلف بازگشت به حالت اولیه در مردان فعال [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 107-120]
 • کاویانی، مجتبی تاثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر توان بی هوازی و توان هوازی بیشینه فوتبالیست های جوان پسر [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 85-103]
 • کیخسروی، فریده تاثیر مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ پروتئین واکنش دهنده- C (CRP) و کورتیزول به فعالیت ورزشی هوازی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 39-58]
 • کردلو، حسین بررسی راه کارهای غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 61-82]
 • کریمی، محمد اثر تیپرینگ بر وضعیت نیمرخ خلقی کشتی گیران نخبه متعاقب یک دوره تمرین فزاینده [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 57-68]
 • کریمی، محمد اثرات کاهش حجم تمرین بر توان هوازی و عملکرد بی هوازی بازیکنان فوتبال مرد [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 93-109]
 • کریمی، محمد تعیین ارتباط دو شاخص HRmax% و Vo2max% جهت تجویز شدت تمرین در مردان بزرگسال چاق [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 57-68]
 • کریمی، محمد تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب یوگا بر اینترلوکین-1 بتا و کیفیت خواب مردان چاق غیرورزشکار [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 30-44]
 • کریمی، محمد بررسی ارتباط سندروم پیش از قاعدگی با میزان فعالیت بدنی ، توان هوازی و توان بی هوازی در دانش آموزان دختر [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 11-25]
 • کسب پرست، مهدی مقایسه تحلیل رفتگی شغلی در بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-78]
 • کسب پرست، مهدی تأثیر مصرف مکمل ویتامین B1 بر تغییرات گلوکز خون حین وپس از فعالیت بیشینه هوازی در مردان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 145-158]
 • کسب پرست، مهدی مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی از دیدگاه مدیران و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 117-131]
 • کسب پرست، مهدی مقایسه وضعیت ورزش ژیمناستیک کشورایران وچین باتاکید برنیروی انسانی وتجهیزات قهرمانی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 11-37]
 • کسب پرست، مهدی اثر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان PI3K / AKT1 و حساسیت انسولین در هپاتوسیت های کبدی رت های ویستار چاق [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 105-118]
 • کسب پرست*، مهدی اثر انقباض ایزومتریک در تولید اسید لاکتیک روی عضو فعال و بررسی تاثیر آن روی میزان اسید لاکتیک عضو غیر فعال [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 67-83]
 • کسب پرست*، مهدی اثر تمرین های بادی پامپ بر سطح سرمی آدیپونکتین در زنان چاق غیر فعال [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 77-92]
 • کسب پرست*، مهدی مقایسه میزان تحلیل رفتگی و رضایت شغلی کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 12 [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 95-114]
 • کشاورز، سعید اثر تیپرینگ بر وضعیت نیمرخ خلقی کشتی گیران نخبه متعاقب یک دوره تمرین فزاینده [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 57-68]
 • کشاورز، سعید اثرات کاهش حجم تمرین بر توان هوازی و عملکرد بی هوازی بازیکنان فوتبال مرد [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 93-109]
 • کشتی دار، محمد تاثیر محبوبیت معلمان تربیت بدنی بر فرهنگ پذیری ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بیرجند [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 72-92]
 • کشتی دار، محمد رابطه ی آنومی، ترومای سازمانی و تعهد حرفه ای در اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 59-72]
 • کشتی دار، محمد تاثیر دوره آموزش برنامه ریزی عصبی کلامی، آموزه های اخلاقی و تمرین در آب بر تنش شغلی، رفتار سازمانی مثبت گرا و انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی خراسان رضوی [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 42-61]
 • کشکر، سارا ارزیابی روند بازاریابی کتابهای ورزشی از منظر ناشران و فروشندگان [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 47-76]
 • کمی، فریبا رابطه بین اخلاق حرفه ای مربیان و وفاداری ورزشکاران باشگاه های ورزشی (مورد مطالعه شهرستان ترکمن) [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 100-113]
 • کمالی، عاطفه تأثیر یک دوره آب درمانی بر دامنه حرکتی مفصل شانه و عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دو طرفه [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 103-115]
 • کمرانی نجف‌آبادی، مهرو اثرکانون توجه مبتنی برتعادل و دقت در ضربةآبدلیوچاگی بر هوگوی الکترونیکی تکواندوکاران دختر [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمرانی نجف‌آبادی، مهرو اثرکانون توجه مبتنی برتعادل و دقت در ضربةآبدلیوچاگی بر هوگوی الکترونیکی تکواندوکاران دختر [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 178-188]
 • کهندی، مهدی مقایسه زاویه Q و تعادل ایستا و پویا در دختران ورزشکار دارای کف پای صاف و طبیعی [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 65-92]
 • کهندل، مهدی بررسی نگرش ها و نیازهای درس تربیت بدنی دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان شهر همدان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 143-164]
 • کهندل، مهدی ارتباط سبک های رهبری با برخی ویژگی های فردی مربیان فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 131-144]
 • کهندل، مهدی مقایسه تحلیل رفتگی شغلی در بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 61-78]
 • کهندل، مهدی ارتبات بین سبک های مدیریتی تبدیلیو تبادلی مدیران با تعهدسارمانی کارکنان واستادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 13 [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 129-147]
 • کهندل، مهدی تأثیر مصرف مکمل ویتامین B1 بر تغییرات گلوکز خون حین وپس از فعالیت بیشینه هوازی در مردان غیر ورزشکار [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 145-158]
 • کهندل، مهدی بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادقام [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 63-79]
 • کهندل، مهدی رابطه نوع و میزا نشیوع آسیب ها با برخی ویزگی های آنتروپومتریکی و پست بازی والیبالیست های نخبه مرد ایران [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 135-151]
 • کهندل، مهدی مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی از دیدگاه مدیران و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 117-131]
 • کهندل، مهدی رابطه بین سابقه قهرمانی با مهارت های ارتباطی و رضایت شغلی مدیران ورزش شهرداری تهران [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 89-104]
 • کهندل، مهدی مقایسه میزان تحلیل رفتگی و رضایت شغلی کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 12 [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 95-114]
 • کهندل، مهدی رابطه رشدحرفه‌ای با بهره وری آموزشی دبیران تربیت‌ بدنی [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 93-110]
 • کهندل، مهدی تبیین مدل مدیریت عملکرد منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان براساس مدل داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کهندل، مهدی ارتباط علی بازاریابی عصبی بر رفتار مصرف کننده ورزشی با میانجگری بازاریابی رابطه مند درباشگاه های ورزشی شمالغرب کشور [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 49-67]
 • کوشکی جهرمی، مریم تاثیر یک جلسه تمرین با شدت متوسط بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها (Th1/Th2) [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 79-94]

گ

 • گائینی، عباسعلی تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات همراه با فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان زیر رده های لنفوسیت T در زنان غیر فعال [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 103-118]
 • گائینی، عباس علی تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر مقادیر Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان میانسال [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 67-84]
 • گائینی، عباس علی اثر تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید بر آدیپوسایتوکاین واسپین و شاخص مقاومت انسولین مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 73-87]
 • گدایلو، ناتالی اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات اطراف مچ پا، زانو و ران بر شاخص های پایداری پاسچر پویا [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 111-126]
 • گلی، محمد امین تاثیر مکمل سازی اسید چرب امگا- 3 بر شاخص التهابی CRP و شاخصهای آسیب سلولی سرمی پس از یک جلسه تمرین مقاومتی در هندبالیس تهای مرد جوان [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 159-175]
 • گلچین کوهی، محمد مقایسه سطح خود نمایشی ورزشکاران مرد رقابتی و غیر رقابتی رشته پرورش اندام و رابطه آن با نارضایتی بدنی آنها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 31-47]
 • گندم کار باقری، حبیب اله تاثیر 8 هفته مصرف چای سبز همراه با تمرین هوازی تناوبی بر سطوح پلاسمایی نیمرخ چربی و مقاومت انسولینی زنان غیرفعال [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 87-100]
 • گودرزی، سمیه تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری مهارت پرتاب در کودکان 10 تا 12 سال در شرایط یادگیری ضمنی و آشکار [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 25-40]
 • گوهری، ظهراب طراحی نقشه استراتژی توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکردهای BSC و ISM [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لک، مسعود تاثیر بازی های بومی محلی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان پسر غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 35-49]

م

 • ماجدی، سیدمیرشاد طراحی نقشه استراتژی توسعه مربیان فوتبال ایران با رویکردهای BSC و ISM [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماجدی، نیما ارتباط سبک های رهبری با برخی ویژگی های فردی مربیان فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 131-144]
 • ماجدی، نیما طراحی برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی بر اساس تحلیل SWOT با استفاده از ماتریس QSPM [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 59-80]
 • محرم زاده، مهرداد بررسی و مقایسه ویژگی های کمال گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست های مختلف فوتبال لیگ دسته دو کشوری [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 65-88]
 • محرم زاده، مهرداد ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 33-56]
 • محرم زاده، مهرداد تبیین نقش شاخص های بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 11-31]
 • محرم زاده، مهرداد رابطه ی گرایش به کارآفرینی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 33-48]
 • محرم زاده، مهرداد ارتباط توانمندسازی روان شناختی و یادگیری سازمانی در معلمان زن تربیت بدنی استان اردبیل [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 105-116]
 • محرم زاده، مهرداد ارتباط بین توانمند سازی روانشاختی و یادگیری سازمانی در معلمان زن تربیت بدنی استان اردبیل [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 42-53]
 • محرم زاده، مهرداد تأثیر تمرین ورزش پیلاتس در حین کار بر عملکرد و غیبت کاری کارکنان زن شهرستان ارومیه و ارائه مدل برنامه فعالیت بدنی در محل کار [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 89-110]
 • محرم زاده، مهرداد طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای رضایتمندی،وفاداری و تمایل به حضور مجدد در بین تماشاگران باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • محرم زاده، مهرداد طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای رضایتمندی،وفاداری و تمایل به حضور مجدد در بین تماشاگران باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 47-66]
 • محسن زاده، مهسا بررسی پاسخ های معادل تحویه ای در فازهای لوتئال و ابتدای فولیکولار چرخه قاعدگی زنان ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 95-108]
 • محسن زاده، مهسا مقایسه میزان نبض اکسیژن,حداکثر اکسیژن مصرفی و حد اکثر ضربان قلب در دو نوع فعالیت های ورزشی دویدن و رکاب زدن هنگام چرخه قاعدگی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 51-70]
 • محسن زاده، مهسا بررسی اثر دو نوع فعالیت ورزشی بر کاتابولیسم چربی و کربوهیدرات در مراحل لوتئال و اوایل فولیکولار چرخه قاعدگی زنان فعال و غیر فعال [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 109-128]
 • محسن زاده، مهسا مقایسه تغییرات طول گام، ریتم گام برداری و سرعت راه رفتن پس از اجرای سه نوع فعالیت ورزشی در زنان سالمند [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 53-69]
 • محسن زاده، مهسا تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی همراه با مصرف کافئین بر شاخص آنتی اکسیدانی سوپراکسید ‌دیسموتاز(SOD)و ترکیب بدن در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 44-58]
 • محسنی فر، علی تحلیل موانع تامین مالی باشگاه‌های فوتبال ساحلی ایران [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 41-64]
 • محسنی فر، علی تحلیل چالش‌های اقتصادی باشگاه‌های فوتبال مازندران [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 24-48]
 • محمدی، پرویز مقایسه میزان تحلیل رفتگی و رضایت شغلی کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 12 [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 95-114]
 • محمدی، جواد تدوین مضامین راهبردی فوتبال ایران با رویکرد آمایش سرزمین [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، جواد تدوین مضامین راهبردی فوتبال ایران با رویکرد آمایش سرزمین [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 132-149]
 • محمدی، سردار ارزیابی سطوح رفتاری مدیریت ریسک در بین مدیران هأیت های ورزشی استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-56]
 • محمدی، سردار بررسی توانمندی ها و اهمیت مهارت های رایانه ای در سازمان های ورزشی ایران [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 27-44]
 • محمدی، سردار ارتباط بین سطح ورزش، خودکارآمدی و شاخص توده بدن با انگیزه های ورزش دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 33-55]
 • محمدی، سردار ارتباط جو سازمانی و انگیزش شغلی با تعهد سازمانی آموزگاران تازه استخدام شده تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کرمانشاه [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 115-129]
 • محمدی، سردار ارائه مدل ریاضی جهت انتخاب کانال روابط عمومی بر مبنای مدل آیدا در بخش تولیدی صنعت ورزش [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 115-136]
 • محمدی، سردار اولویت بندی ابزارهای ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش بر مبنای مدل AIDA [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 95-114]
 • محمدی، سردار بررسی جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فدراسیون جهانی: مدل پیش بینی ANN و ARIMA [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 43-66]
 • محمدی، سردار رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان لرستان [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 41-61]
 • محمدی، میترا تبیین نقش شاخص های بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 11-31]
 • محمدی، محمد ارتباط نگرش تغذیه‌ای با آمادگی قلبی عروقی و برخی از عوامل آمادگی جسمانی در مردان سالمند فعال و غیر فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، نصرالله شناسایی عوامل موثر بر مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، نصراله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر توسعه هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران و ارائه مدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، نصراله طراحی مدل عوامل موفقیت بسکتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدزاده کلخوران، فاطمه بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 11-22]
 • محمدزاده کلخوران، فاطمه بررسی عملکرد رؤسای هأیت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 23-46]
 • محمدی مقدم، احمد مقایسه آثار حاد دوی تناوبی هوازی و تمرین استقامتی با وزنه بر نیمرخ چربی در مردان اضافه وزن [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 106-124]
 • محمودی، احمد تعیین پایایی، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک از دیدگاه مشتریان [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 73-89]
 • محمودی، احمد اعتبارسنجی پرسش‌نامه سبک تصمیم‌گیری خریداران محصولات ورزشی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 61-80]
 • محمودی، سید امید بررسی نگرش ها و نیازهای درس تربیت بدنی دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان شهر همدان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 143-164]
 • محمودی، سعید بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 11-22]
 • محمودی، سعید بررسی عملکرد رؤسای هأیت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 23-46]
 • محمودی، محسن تأثیر اعتماد، حریم خصوصی و کیفیت خدمات در موفقیت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در باشگاه‌های بدنسازی با نقش میانجی‌گری وفاداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مختاری، پونه تاثیر مصرف کافئین بر انگیختگی، فعا لسازی و عملکرد حرکتی پرتاب دارت [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 33-55]
 • مختاری، پونه ارتباط انگیختگی و فعالسازی با تکلیف تعادلی پویا [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 73-86]
 • مخلص ابادی، حسین ارتباط جامعه پذیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 26-45]
 • مددی، بهنام بررسی و مقایسه نیم رخ های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مردان صخره نورد سرعتی و سرطنابی تیم ملی ایران [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 11-25]
 • مرادی، حسنا رابطه سبک رهبری مربیان و مربیگری اثربخش با موفقیت ورزشی بازیکنان برتر تنیس کشور [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 44-58]
 • مرادی، فتاح اثر شدت تمرین بر اشتها و سطوح گرلین فعال پلاسما در زنان فعال و کم تحرک [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 55-76]
 • مرادی هزاری، رسول بررسی مدل ساختاری رعایت اخلاق کارکنان مجموعه‌های ورزشی شهرداری کرج بر سه بعد رفتاری قبل، حین و بعد از استفاده مشتریان: نقش میانجی نگرش [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 10-26]
 • میرزا حسین، فائقه ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریکی با میزان موفقیت شوت ثابت (پنالتی) و شوت 3 امتیازی در بسکتبالیست های مرد نخبه [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 11-23]
 • میرزاکریمی، محمد آزمون مدل نگرش به اوقات فراغت و تضاد کار اوقات فراغت با رضایت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزاکریمی، محمد آزمون مدل نگرش به اوقات فراغت و تضاد کار اوقات فراغت با رضایت از اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 38-50]
 • میرفیضی، مانی بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 11-28]
 • میرمرادزهی، افسانه تأثیر مرچندایزینگ بر ارزش درک شده خرید توسط مشتریان فروشگاه‌های ورزشی [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 27-41]
 • مسافری، محمد تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنیتین بر نسبت تبادل تنفسی و تجمع لاکتات طی فعالیت فزایند در مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-122]
 • مسلمان، احمد شناسایی عوامل موثر بر مدیریت هواداران باشگاه های بسکتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسلمان حقیقی، مرجان اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوتوزوسین [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 11-32]
 • مصفا، نیلوفر اثر هشت هفته تمرین تناوبی بر ملکول چسبان سلولی عروق (VCAM-1) و مهارکنندة فعال کنندة پلاسمینوژن (PAI-1) زنان غیرفعال چاق [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 47-61]
 • مطلبی، لنا بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های ورزشی بر سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 115-134]
 • مظفری، سید امیر احمد مطالعه ارتباط چندگانه بین سرمایه فکری،فن آوری اطلاعات با توان مند سازهای روانشناختی کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 96-119]
 • معظمی گودرزی، سهیل رابطه سایش اجتماعی و تناسب فرد- سازمان با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معماری، آزاده اثر انقباض ایزومتریک در تولید اسید لاکتیک روی عضو فعال و بررسی تاثیر آن روی میزان اسید لاکتیک عضو غیر فعال [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 67-83]
 • معینی شبستری، مسعود تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنیتین بر نسبت تبادل تنفسی و تجمع لاکتات طی فعالیت فزایند در مردان فعال [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-122]
 • معینی شبستری، مسعود مقایسه توان هوازی و بی هوازی در بازیکنان پست های مختلف لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-64]
 • معینی شبستری، مسعود بررسی میزان شیوع و برخی از علل آسیب های شایع در بین کبدی کارکنان نخبه مرد [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 11-30]
 • معینی شبستری، مسعود تاثیر مکمل دهی حاد ال-کارنیتین بر غلظت لاکتات در دوره های زمانی مختلف بازگشت به حالت اولیه در مردان فعال [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 107-120]
 • معینی شبستری، مسعود مقایسه عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی دارای معلم ورزش و فاقد معلم ورزش [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 97-113]
 • معینی شبستری، مسعود آثار نوشیدنی‌های الکترولیت - کربوهیدرات و آمینواسید - کربوهیدرات طیِ یک مسابقه فوتبال بر برخی عوامل مهارتی و فیزیولوژیک در بازیکنان مرد لیگ [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 11-27]
 • معینی شبستری، مسعود تاثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر توان بی هوازی و توان هوازی بیشینه فوتبالیست های جوان پسر [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 85-103]
 • معینی شبستری، مسعود تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و ویبریشن یکطرفه بر قدرت عضلانی و تعادل در عضو تمرین نکرده دختران غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 11-33]
 • معینی شبستری، مسعود تاثیر مکمل دهی تیامین پیروفسفات بر توان هوازی، تجمع لاکتات و حداکثر ضربان قلب طی فعالیت بیشینه در دختران فوتبالیست [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 121-137]
 • معینی شبستری، مسعود تاثیر کربوهیدرات با نمایه گلیسمی متفاوت بر غلظت گلوکز، لاکتات و عملکرد ورزشی متعاقب یک جلسه فعالیت استقامتی در زنان فعال شهر کرج [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 63-76]
 • مقدسی، مهرزاد اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح اینترلوکین - 17 و کورتیزول بیماران ام اس [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 37-52]
 • مقدمی، کامیلیا تاثیر یک مسابقه والیبال و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری و پروتئینوری بازیکنان والیبال دختر جوان [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 111-126]
 • مقرنسی، مهدی تاثیر مهار تهای روانی بر اضطراب رقابتی و عملکرد والیبالیست های لیگ برتر و ارتباط آن با تعداد بازی ملی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 87-103]
 • مکاری، سیما اثر شدت تمرین بر اشتها و سطوح گرلین فعال پلاسما در زنان فعال و کم تحرک [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 55-76]
 • میکائیلی، حسین ارتباط علی بازاریابی عصبی بر رفتار مصرف کننده ورزشی با میانجگری بازاریابی رابطه مند درباشگاه های ورزشی شمالغرب کشور [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 49-67]
 • ملایی، علی تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه ای (tDCS)با دو جریان مختلف وغوطه وری در آب سرد در دوره ریکاوری بر کیفیت بازیافت، درک فشار و عملکرد بعدی شناگران مرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملانوروزی، کیوان تأثیر فعالیت های تناوبی شدید ویژه فوتبال برپاسخ سیستم ایمنی بازیکنان جوان فوتبال [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 29-52]
 • ملانوروزی، کیوان تاثیر بازی های بومی محلی بر فاکتورهای آمادگی جسمانی دانشجویان پسر غیر ورزشکار [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 35-49]
 • ملا نوروزی، کیوان تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 127-144]
 • ملکی، محمد ارتباط بین سطح ورزش، خودکارآمدی و شاخص توده بدن با انگیزه های ورزش دانشجویان غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 33-55]
 • ملکی، محمد اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی، محمد اولویت بندی عوامل موثر بر برند سازی سازمان لیگ فوتبال ایران [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 162-177]
 • ملک نیا، حمیدرضا طراحی مدل اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر با رویکردنظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مینائی، سهیلا اثر خستگی عضلات مرکزی بدن بر چابکی دختران ورزشکار [(مقالات آماده انتشار)]
 • منگشتی، یوسف بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با عوامل خودکنترلی داوران مرد لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 9، شماره 26، 1396، صفحه 101-122]
 • مهدی زاده توزنی، زهرا بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 11-28]
 • مهدوی قره آغاج علیا، اکبر رابطه عوامل درون سازمانی با برنامه ریزی استراتژیک در هیئت های ورزشی استان اردبیل [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 49-62]
 • مهذب، آرش بررسی میزان تغییر شاخص های جسمانی جانبازان شیمیایی به دنبال شرکت در یک دوره برنامه ورزشی منظم [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 29-50]
 • مودی، داود تاثیر محبوبیت معلمان تربیت بدنی بر فرهنگ پذیری ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بیرجند [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 72-92]
 • مودی، داود رابطه ی آنومی، ترومای سازمانی و تعهد حرفه ای در اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 59-72]
 • موسوی، سید جعفر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر توسعه هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران و ارائه مدل [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سیدحسین بررسی راه کارهای غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 61-82]
 • موسوی، سید فاطمه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر سطوح لپتین سرم و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 89-108]
 • موسوی ساداتی، سیدکاظم اثر یک دوره تمرین ریتمیک و مصرف همزمان مکمل آهن و روی در رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان پیش دبستانی [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 116-141]
 • مولادوست، کیومرث امکان‌سنجی برگزاری مسابقات چوگان در تنگ چوگان کازرون و اثرات پیش بینی شده آن بر جامعه میزبان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 81-102]
 • مومنی فر، محمد الگوی تاثیر شایستگی بر عملکرد و رضایت شغلی با میانجیگری سبک رهبری در مجموعه وزارت ورزش و جوانان [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 24-43]

ن

 • نادی، محمد علی طراحی مدل توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 108-130]
 • نادری نسب، مهدی طراحی برنامه استراتژیک بازاریابی فدراسیون کشتی بر اساس تحلیل SWOT با استفاده از ماتریس QSPM [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 59-80]
 • نادری نسب، مهدی تدوین چارچوب مفهومی توسعه اقتصادی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نادری نسب، مهدی تاثیر شکل گیری هویت باشگاه پرسپولیس بر ارزش ویژه برند باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیازی، سید محمد بررسی شیوه زندگی کاراته کاران نخبه کشور و اثر آن بر کنترل استرس قبل از مسابقات [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 11-22]
 • نیازی، سید محمد مقایسه سلامت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و افراد غیر فعال [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 49-66]
 • ناصرپور، حمیدرضا تأثیر هشت هفته تمرین آماده‌سازی اختصاصی پرفشار بر متغیرهای منتخب فیزیولوژیکی کشتی‌گیران جوان نخبه [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 11-23]
 • ناظم، فرزاد مداخله تمرین استقامتی مزمن بر ایندکس مقاومت انسولینی مردان میانسال مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 23-40]
 • نامنی، فرح تاثیر یک جلسه درس تربیت بدنی دانشگا هها بر غلظت CD3, CD4, CD8 و CBC پلاسما [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 121-137]
 • نامنی، فرح بررسی اثر دو نوع فعالیت ورزشی بر کاتابولیسم چربی و کربوهیدرات در مراحل لوتئال و اوایل فولیکولار چرخه قاعدگی زنان فعال و غیر فعال [دوره 6، شماره 16، 1393، صفحه 109-128]
 • نامنی، فرح تاثیر ویبریشن بر IL10، کورتیزول و تستوسترون سرم دختران ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 159-174]
 • نامنی، فرح تاثیر فعالیت اکسنتریک فلکسورهای آرنج بر Mb،G-CSF، MPO و PGE2 [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 33-47]
 • نجف زاده، محمد رحیم رابطه عوامل درون سازمانی با برنامه ریزی استراتژیک در هیئت های ورزشی استان اردبیل [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 49-62]
 • نصیری خوزانی، مهدی طراحی مدل توسعه پایدار مشارکت ورزش دانش آموزی ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 108-130]
 • نظری، رسول ارائه مدل اثر اعتماد متقابل، موفقیت نیابتی و هویت فردی - تیمی بر وفاداری هواداران سپاهان [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 84-100]
 • نظری، رسول تدوین مضامین راهبردی فوتبال ایران با رویکرد آمایش سرزمین [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، رسول ارائه مدل اثر اهرم‌سازی برند، شهرت برند بر استفاده مجدد مشتری و ارتقاء جایگاه استراتژیک باشگاه‌های ورزشی [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 28-43]
 • نظری، رسول شناسایی عوامل موثر ورزش همگانی ایران [دوره 11، شماره 36، 1398، صفحه 44-60]
 • نظری، رسول ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، رسول ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 85-107]
 • نظری، رسول تدوین مضامین راهبردی فوتبال ایران با رویکرد آمایش سرزمین [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 132-149]
 • نظری، شهرام مقایسه دو روش تمرینی قدرتی و انعطاف پذیری منتخب بر برد شوت و سرعت دریبل فوتبالیست های لیگ برتر شهر تهران [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 85-102]
 • نعمتی، نعمت الۀ تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 109-126]
 • نعمت زاده، سجاد رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نعمت زاده، سجاد رابطه‌ مسئولیت اجتماعی تیم ملی با وجهه و هویت تیم ملی فوتبال ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 150-166]
 • نقشبندی، سیدصلاح الدین پیش‌بینی آوای سازمانی بر اساس رفتار سیاسی و حمایت سازمانی ادراک شده از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های منطقه 3 کشور [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 11-27]
 • نقشبندی، سید صلاح الدین نگاشت مدل تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقشبندی، سید صلاح الدین نگاشت مدل تأثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر پرستیژ سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتارهای سیاسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 119-131]
 • نقوی، لیلا ارتباط توانمندسازی روان شناختی و یادگیری سازمانی در معلمان زن تربیت بدنی استان اردبیل [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 105-116]
 • نقوی، لیلا ارتباط بین توانمند سازی روانشاختی و یادگیری سازمانی در معلمان زن تربیت بدنی استان اردبیل [دوره 8، شماره 22، 1395، صفحه 42-53]
 • نیک آئین، زینت نقش تعدیل‌گر رضایت‌مندی در ارتباط بین کیفیت خدمات فوق‌برنامه‌های ورزشی و نیات رفتاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیک آئین، زینت طراحی نظام باشگاه داری حرفه‌ای ورزش های گروهی کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیکبخت، حجت اله اثر تمرینات بازخورد زیستی عصبی بر اضطراب ورزشکاران تکواندوکار تیم ملی ایران [دوره 7، شماره 18، 1394، صفحه 33-59]
 • نیک بخت، حجت اله تأثیر نوع تمرین قدرتی,استقامتی وترکیبی برغلضت تستسترون و کورتیزول سرمی مردان جوان تمرین نکرده [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 97-115]
 • نیک بخت، حجت اله تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر مقادیر Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان میانسال [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 67-84]
 • نیک بخت، حجت اله اثر تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید بر آدیپوسایتوکاین واسپین و شاخص مقاومت انسولین مردان جوان دارای اضافه وزن [دوره 8، شماره 23، 1395، صفحه 73-87]
 • نیک بخش، رضا ارتباط سبک های رهبری با برخی ویژگی های فردی مربیان فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 131-144]
 • نیک بخش، رضا طراحی مدل شاخص های توسعه پایداری محیط زیستی در ورزش کشور [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیک بخش، رضا تاثیر هویت تیمی بر وفاداری دانشجویان با میانجی انگیزه [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیکروان، محمد مقایسه اثربخشی روش های سنتی و آموزش ورزش والیبال بر شایستگی و آمادگی جسمانی دانش آموزان [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 26-39]
 • نیکروان، محمد تأثیر اعتماد، حریم خصوصی و کیفیت خدمات در موفقیت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در باشگاه‌های بدنسازی با نقش میانجی‌گری وفاداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیک منش، مهدی یک دوره تمرینات مقاومتی بر سیستم ایمنی همورال کشتی گیران نخبه [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 93-106]
 • نمازی زاده، مهدی شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهای ورزشی تفریحی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 204-222]
 • نوبخت، زهرا تدوین چارچوب مفهومی توسعه اقتصادی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوبخت، فرزاد بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرائی [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 103-123]
 • نوبخت رمضانی، زهرا روابط ساختاری هویت برند با رضایتمندی و وفاداری تماشاگران فوتبال شهرتبریز [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 65-71]
 • نوذری، ولی مطالعه سرمایه فکری و فناوری اطلاعات در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان ایران [دوره 10، شماره 30، 1397، صفحه 74-81]
 • نوری، داود اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 51-68]
 • نوری، داود رابطه بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی ( SES) با انگیزه مشارکت به فعالیتهای ورزشی جانبازان و معلولان [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 90-104]
 • نوری، محمد سیوان طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای رضایتمندی،وفاداری و تمایل به حضور مجدد در بین تماشاگران باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوری، محمد سیوان طراحی مدل مسئولیت پذیری اجتماعی برای رضایتمندی،وفاداری و تمایل به حضور مجدد در بین تماشاگران باشگاه فرهنگی-ورزشی پرسپولیس ایران [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 47-66]
 • نوری، وحید تاثیر 24 ساعت محرومیت از خواب بر توان بی هوازی و توان هوازی بیشینه فوتبالیست های جوان پسر [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 85-103]
 • نورا، مهدی تاثیر مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ پروتئین واکنش دهنده- C (CRP) و کورتیزول به فعالیت ورزشی هوازی [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 39-58]
 • نوربخش، پریوش تاثیر تمرینات پلیومتریک بر پرش عمودی درجا، پرش عمودی با دورخیز و توان بی هوازی بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال کشور [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-28]
 • نوربخش، پریوش تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر برخی از ناهنجاری های الگوی رشدی راه رفتن کودکان 3-5 ساله کودکستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 71-88]
 • نوربخش، پریوش تاثیر بازخورد خود کنترلی بر اکتساب و یادداری دقت مهارت پرتاب کودکان 10 ساله [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • نوربخش، پریوش تأثیر سه نوع پروتوکل مختلف خستگی بر تعادل پویای دانشجویان دختر ورزشکار [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 132-148]
 • نوربخش، پریوش مقایسه تأثیر روش های کامپیوتر , سنتی و ترکیبی بر میزان اکتساب و یادداری دانش ونگرش مهارت شوت بسکتبال [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 25-41]
 • نوربخش، پریوش مقایسه سطح خود نمایشی ورزشکاران مرد رقابتی و غیر رقابتی رشته پرورش اندام و رابطه آن با نارضایتی بدنی آنها [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 31-47]
 • نوربخش، پریوش رابطه علّی ویژگی های شغل و مدیریت زمان با استرس شغلی [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 105-126]
 • نوربخش، پریوش ارتباط فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با بهره وری معلمان تربیت بدنی شهر کرج [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 11-28]
 • نوربخش، پریوش ارتباط جامعه پذیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی [دوره 9، شماره 25، 1396، صفحه 26-45]
 • نوربخش، پریوش نقش پیش بینی کننده رضایت از خدمات در افزایش حضور مجدد هواداران تیم فوتبال [دوره 9، شماره 28، 1396، صفحه 27-38]
 • نوربخش، پریوش طراحی و تبیین مدل عوامل موثر بر رفتاراخلاقی کارکنان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 11-24]
 • نوربخش، پریوش طراحی مدل عوامل بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور [دوره 11، شماره 34، 1398، صفحه 26-43]
 • نوربخش، پریوش رابطه سبک رهبری مربیان و مربیگری اثربخش با موفقیت ورزشی بازیکنان برتر تنیس کشور [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 44-58]
 • نوربخش، پریوش رابطه سایش اجتماعی و تناسب فرد- سازمان با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، پریوش نقش ادراک از رهبری اخلاقی در پیش بینی مهارت های سیاسی و نوآوری سازمانی از دیدگاه کارکنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، پریوش طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، پریوش طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 11-28]
 • نوربخش، پریوش ساخت و اعتبار یابی ابزار مسئولیت پذیری ورزشی بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 67-84]
 • نوربخش، پریوش رتبه‌بندی عوامل شکل‌گیری رؤیاپردازی مطلوب مدیران سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، مهرنوش میزان گرایش و مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به ورزش های همگانی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 123-142]
 • نوربخش، مهوش بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 11-22]
 • نوربخش، مهوش بررسی عملکرد رؤسای هأیت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 23-46]
 • نوربخش، مهوش مقایسه یک دوره برنامه منتخب پیاده روی . یوگا و مصرف داروی گیاهی هاپیران بر میزان افسردگی زنان میانسال غیر ورزشکار [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 71-94]
 • نوربخش، مهوش بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادقام [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 63-79]
 • نوربخش، مهوش ارتباط فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با بهره وری معلمان تربیت بدنی شهر کرج [دوره 8، شماره 24، 1395، صفحه 11-28]
 • نوربخش، مهوش بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های ورزشی بر سلامت روان دانشجویان [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 115-134]
 • نوربخش، مهوش بررسی جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی فدراسیون جهانی: مدل پیش بینی ANN و ARIMA [دوره 6، شماره 15، 1393، صفحه 43-66]
 • نوربخش، مهوش مقایسه میزان تحلیل رفتگی و رضایت شغلی کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 12 [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 95-114]
 • نوربخش، مهوش طراحی و تبیین مدل عوامل موثر بر رفتاراخلاقی کارکنان [دوره 10، شماره 32، 1397، صفحه 11-24]
 • نوربخش، مهوش رابطه سبک رهبری مربیان و مربیگری اثربخش با موفقیت ورزشی بازیکنان برتر تنیس کشور [دوره 11، شماره 35، 1398، صفحه 44-58]
 • نوربخش، مهوش رابطه سایش اجتماعی و تناسب فرد- سازمان با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، مهوش شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر بر توانمندسازی معلمان تربیت بدنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، مهوش طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، مهوش ارتباط علی بازاریابی عصبی بر رفتار مصرف کننده ورزشی با میانجگری بازاریابی رابطه مند درباشگاه های ورزشی شمالغرب کشور [دوره 12، شماره 37، 1399، صفحه 49-67]
 • نوربخش، مهوش طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 11-28]
 • نوربخش، مهوش شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، مهوش رتبه‌بندی عوامل شکل‌گیری رؤیاپردازی مطلوب مدیران سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، مهوش شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP [دوره 14، شماره 39، 1399، صفحه 189-203]
 • نور بخش، مهوش تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی بر فشار خون و قند خون بیماران مبتلا به پر فشاری خون و دیابت ملیتوس غیر وابسته به انسولین [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 29-42]
 • نورشاهی، مریم ارتباط نگرش تغذیه‌ای با آمادگی قلبی عروقی و برخی از عوامل آمادگی جسمانی در مردان سالمند فعال و غیر فعال [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوروزی سید حسینی، رسول شناسایی عوامل موثر بر بهره وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 33، 1398، صفحه 96-118]

و

 • واحدی نمین، سلیم بررسی و مقایسه نیم رخ های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مردان صخره نورد سرعتی و سرطنابی تیم ملی ایران [دوره 10، شماره 31، 1397، صفحه 11-25]
 • واعظ موسوی، سید محمدکاظم تاثیر مصرف کافئین بر انگیختگی، فعا لسازی و عملکرد حرکتی پرتاب دارت [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 33-55]
 • واعظ موسوی، محمد کاظم ارتباط انگیختگی و فعالسازی با تکلیف تعادلی پویا [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 73-86]
 • واعظ موسوی، محمد کاظم تاثیر کانون توجه بر فعال سازی و عملکرد در تکلیف تعادلی ایستا [دوره 10، شماره 29، 1397، صفحه 11-24]
 • وحدان ی، محسن ارتباط انگیزه ورزشی و عزت نفس در بین دانش آموزان شرکت کننده در آزمون علمی رشته تربیت بدنی منطقه شمال غرب کشور [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 143-163]
 • وحدانی، محسن تحلیل آسیب های ورزشی دانش آموزان در ساعات درس تربیت بدنی مدارس شهر ارومیه [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 89-103]
 • وحدانی، محسن ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی [دوره 7، شماره 17، 1394، صفحه 33-56]
 • ویسی، کوروش ارزیابی سطوح رفتاری مدیریت ریسک در بین مدیران هأیت های ورزشی استان خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 37-56]
 • ویسی، محمد شناسایی و تدوین مولفه های جامعه شناختی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • ولی زاده، آیدین تأثیرات شدّت و مدّت تمرین بر زیر رده های لکوسیتی خون در مردان ورزشکار [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 111-128]
 • ولی زاده، سعیده مقایسه زوایای مفاصل اندام تحتانی حین راه رفتن در افراد دارای ناهنجاری crouch gait و سالم با استفاده از نرم افزار Opensim [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 93-110]
 • وندیوسفی، جلیل تاثیر یک جلسه تمرین هوازی، بی هوازی و زمان بازگشت به حالت اولیه بر هماچوری بازیکنان بسکتبال منتخب دختر و پسر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 109-130]

ه

 • هاشمی، محمد تأثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده ی مرکزیو تمرینات قدرتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در مردان سالمند [دوره 3، شماره 8، 1390، صفحه 81-96]
 • هاشم زاده، فرزاد مقایسه زوایای مفاصل اندام تحتانی حین راه رفتن در افراد دارای ناهنجاری crouch gait و سالم با استفاده از نرم افزار Opensim [دوره 7، شماره 20، 1394، صفحه 93-110]
 • همتی، جمشید طراحی مدل اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر با رویکردنظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • همتی، جمشید ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظریه داده بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • همتی، جمشید ارائه مدل پارادایمی توسعۀ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 13، شماره 38، 1399، صفحه 85-107]
 • همتی، نیکو مداخله تمرین استقامتی مزمن بر ایندکس مقاومت انسولینی مردان میانسال مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 [دوره 9، شماره 27، 1396، صفحه 23-40]
 • همتی زاده، نینا مقایسه شاخص های پایداری پاسچر در تکلیف های مختلف در افرادی که زانوی ضربدری و پرانتزی و سالم دارند [دوره 8، شماره 21، 1395، صفحه 60-74]
 • همتی غفیف، علی مقایسه ی رضایت شغلی کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاههای آزاد اسلامی واحد قزوین و تاکستان [دوره 7، شماره 19، 1394، صفحه 49-68]
 • همتی نژاد، مهرعلی بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 77-94]
 • همتی نژاد، مهرعلی مقایسه مشکلات رفتاری دانش آموزان از دیدگاه معلمان تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی [دوره 3، شماره 7، 1390، صفحه 107-127]
 • همتی نژاد، مهرعلی پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 57-86]
 • همتی نژاد، مهر علی بررسی آسیب های ورزشی و هزینه های مالی ناشی از آن در سوپرلیگ کاراته ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 149-166]
 • همتی نژاد، مهر علی مقایسه سلامت عمومی افراد شرکت کننده در ورزش همگانی و افراد غیر فعال [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 49-66]
 • هوانلو، فریبرز مقایسه توان هوازی و بی هوازی در بازیکنان پست های مختلف لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 51-64]
 • هورشید، آسیه اثر تمرین های بادی پامپ بر سطح سرمی آدیپونکتین در زنان چاق غیر فعال [دوره 6، شماره 14، 1393، صفحه 77-92]

ی

 • یادگاری همت آبادی، الهام تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر هورمون گرلین در زنان چاق غیر ورزشکار [دوره 5، شماره 12، 1392، صفحه 127-141]
 • یادگاری همت آبادی، الهام تأثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر هورمون گرلین در زنان چاق غیر ورزشکار [دوره 6، شماره 13، 1393، صفحه 11-26]
 • یاوری، یوسف بررسی و تحلیل تعالی سازمانی ادارات کل تربیت بدنی استان های کشور بر اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت [دوره 5، شماره 11، 1392، صفحه 29-56]
 • یزدان پرست چهارمحالی، بهاره تاثیر ویبریشن بر IL10، کورتیزول و تستوسترون سرم دختران ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 9، 1391، صفحه 159-174]
 • یوسفند، سمیه بررسی همبستگی بین آزمون جدید پرش زیگزاگ و آزمونRAST در اندازه گیری توان بی هوازی در دانشجویان زن و مرد ورزشکار و غیر ورزشکار [دوره 4، شماره 10، 1391، صفحه 73-86]