نام داور سمت / سازمان
پژمان احمدی استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
محمد علی آذربایجانی مدرس دانشگاه
محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
فریده اشرف گنجویی گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
محمد علی اصلانخانی استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی، گروه رفتار حرکتی - استاد مشاور دانشگاه علامه طباطبایی
فریبا آقایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
کبریا اقبالی
علی محمد امیرتاش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سید احسان امیرحسینی دانشیارگروه مدیریت ورزش ، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج ، ایران.
مهدی بابایی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
ژاله باقرلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جعفر برقی مقدم استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
عبدالعلی بنائی فر دانشگاه ازاد اسلامی واحدتهران جنوب
محی الدین بهاری هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
شهاب بهرامی استادیارگروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران.
سعید تابش دانشگاه مازندران
دانیال تارمست گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، تهران، ایران
فرشاد تجاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
شهربانو جمعه پور عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای، دکتری مدیریت ورزشی
حمید جنانی استادیار گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران
سارا حاجی انزهایی استادیار، مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سید حسین حسینی استادیار دانشگاه گیلان
سیدسجاد حسینی عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر
سیدمحمدحسین حسینی روش تربیت بدنی،مدیریت ورزشی،واحد زابل ،دانشگاه آزاداسلامی،زابل،ایران
عباس خدایاری دانشگاه آزاد کرج
سیاوش خداپرست تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان
سید نعمت خلیفه دکتری مدیریت ورزشی
علی خورجهانی استادیاردانشگاه آزاداسلامی استان قزوین(واحدتاکستان-گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی)
داود خورشیدی دانشگاه آزاد واحد ساوه
منوچهر دژآهنگ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
امین دهقان قهفرخی استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
علی اصغر دورودیان گروه تربیت بدنی واحد تهران شمال
شاهین ریاحی ملایری گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
علیرضا رحیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مظاهر رحیم پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مهدی رستگاری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
علی زارعی دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
طیبه زرگر دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
علیرضا زند گروه تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس.عضو هیات علمی
امیر حمزه سبزی عبدلی
حسین سپاسی دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر سرشین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجید سلیمانی استادیار گروه تربیت بدنی،واحد ملایر،دانشگاه آزاد اسلامی،ملایر،ایران
محمد سلیمان فلاح دکتری تخصصی بیومکانیک ورزشی هیات علمی واحدکرج
بهزاد سهیلی استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ملارد، تهران، ایران
شهرام سهیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس. گروه تربیت بدنی
محبوب شیخعلی زاده دانشگاه آزاد اسلامی اهر، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت ورزشی
علی شمسی ماجلان عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا صابونچی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
پریسا صداقتی استادیار دانشگاه گیلان
امید صفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی
مرتضی طاهری دانشگاه آمام خمینی قزوین
بهمن طیبی استادیار دانشگاه جامع گلستان
علی عباسی دانشگاه خوارزمی تهران
حسین عبدالملکی استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
محمد عزیزی دانشگاه رازی کرمانشاه
سید مرتضی عظیم زاده استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عیدی علیجانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرشاد غزالیان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
ماندانا غلامی گروه تربیت بدنی، استاد یار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
غلامرضا فرجی استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
فواد فیض الهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زین العابدین فلاح دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ،ایران
حمیدرضا قزلسفلو هیات علمی دانشگاه دولتی گنبد کاووس
یاسر کاظم زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اسلام شهر
مظفر یکتایار دانشیار گروه مدیریت ورزشی ،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
محمد کریمی دانشگاه صنعتی قم
مهدی کسب پرست عضو هیات علمی/ دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید کشاورز دانشگاه آزاد نجف آباد
محمد کشتی دار دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی کهندل استادـدانشگاه ازاد کرج
بهناز گنجی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
مهرداد محرم زاده استاد گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
مهسا محسن زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سردار محمدی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
نصرالله محمدی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدرضا مرادی گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
مینا مستحفظیان استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
وحید مظلوم
حسین میکائیلی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه
سید جعفر موسوی دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائمشهر
محمد حسین ناصرملی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
مجید نامور دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فرهنگیان
رسول نظری دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
زینت نیک آئین استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران
زهرا نوبخت رمضانی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه ازاد قزوین
ولی نوذری استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
پریوش نوربخش استاد/دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهوش نوربخش استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران
فریده هادوی گروه آموزشی تربیت بدنی؛ دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
جمشید همتی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان0912
حبیب هنری دانشگاه علامه طباطبائی
کورش ویسی گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.