تماس با ما

آدرس: کرج ، انتهای رجایی شهر ، تقاطع بلوار موذن و استقلال ، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع)، دانشکده                                                              تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

تلفن: 9-34259571-026  

نمابر:      34418156-026

ایمیل: SRCSS@Kiau.ac.ir

وب سایت: http://ssqj.kiau.ac.ir


CAPTCHA Image