راهنمای پذیرش مقاله در فصلنامه " علوم ورزش"

نشریه "علوم ورزش" به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می­گردد.

**پس از بررسی و اعلام هزینه از طرف نشریه هزینه مقاله را باید به شماره حساب 0115860589006 و یا شماره کارت 6037691990453680 بانک صادرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واریز نمایید و تصویر واضح فیش را که شامل کد پیگیری و تاریخ باشد ارسال نمایید.

هزینه مقاله مطابق آیین نامۀ وزارت علوم مبلغ 200 هزار تومان پس از داوری و 200 هزار تومان قبل از انتشار نهایی دریافت می گردد.

لینک نحوه دریافت هزینه مقالات مطابق آیین نامه وزارت علوم

در این نشریه مقالاتی چاپ خواهد شد که نتایج پژوهش ­های بنیادی، کاربردی و توسعه­ ای را در حوزه­ ها وگرایش ­های مختلف علوم ورزشی شامل گردد.

 

**با توجه به فعال شدن نرم افزار سمیم نور و همانند جو که در صفحه اصلی در قسمت بانک ها و نمایه نامه ها نمایش داده شده است ضرورت دارد که نویسندگان قبل از ارسال مقاله، در یکی از این سامانه ها ثبت نام نمایند و فرم تایید مقاله خود را قبل از ارسال به مجله دریافت کنند و سپس در قسمت اضافه کردن فایل ها با انتخاب نوع فایل (فایل مشابه یابی) تاییدیه را بارگذاری نمایند، در نظر داشته باشید مقالات فاقد تاییدیه بررسی نخواهند شد.

**تکمیل و امضا و ارسال فرم تعارض منافع و فرم تعهدنامه در زمان ارسال مقاله ضروری است. هر دو فرم را از لینک های زیر دانلود کنید.

لینک فرم تعارض منافع

لینک فرم تعهدنامه نویسندگان

**نویسندگان محترم در زمان ارسال مقالات موظف به بارگذاری 5 فایل در سامانه می باشند:1.فایل اصل مقاله بدون نام نویسندگان 2.فایل مشخصات نویسندگان 3.فایل تعهدنامه 4.فایل تعارض منافع 5.فایل مشابهت یاب.

دستورالعمل نگارش مقاله

نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود حتماً قسمت زیر را مطالعه نمایید.

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد (مسئولیت نگارش و ارجاعات در مقاله بر عهده نویسنده مسئول است و نشریه این اختیار را دارد که با تخلفات، در هر زمانی که محرز شود مطابق آیین نامه های بین المللی برخورد نماید).

اصول کلی:            

1- مقاله به زبان فارسی روان، ساده و شیوا نگاشته شده باشد.

2- مقاله اصیل پژوهشی باشد.

3- مقالات روی کاغذ A4 با ابعاد 29×21 سانتیمتر با رعایت 54/2 سانتیمتر حاشیه بالا و پایین و حاشیه راست و چپ و یک خط در میان با قلم B نازنین سیاه فونت 12 چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman تایپ شده و تعداد صفحات آن حداقل 10 و حداکثر 15 صفحه به قطع نشریه ( 17×24 ) باشد.

شیوه تدوین مقاله:

1- صفحه اول شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی پژوهشگر یا پژوهشگران، مرتبه علمی و محل کار، مؤسسه ناظر، حامیان مالی و محل انجام پژوهش باشد و شماره تلفن و آدرس پست الکترونیک برای تماس­های احتمالی ضروری می­باشد.

2- صفحه دوم و سوم به ترتیب شامل چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه و در متن آن هدف، روش­ها، یافته­ ها و نتیجه ­گیری) و چکیده انگلیسی به همراه کلید واژه­ ها باشد (کلید واژه ها حداقل 5 واژه و حداکثر 7 واژه باشد و به ترتیب حروف الفبا مرتب شوند).

3- اصل مقاله شامل چکیده فارسی، مقدمه، روش ­شناسی تحقیق، یافته ­های تحقیق، بحث و نتیجه­ گیری، منابع، چکیده انگلیسی وکلید واژه­ ها لاتین باشد.

4- معادل­های لاتین نام­های خاص و اصطلاحاتی که در متن مقاله به کار رفته و نویسنده انعکاس آنها را ضروری دانسته در پانویس منظور شود.

5- کلیه جداول باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند. حروف، علائم داخل جدول باید به اندازهای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند(Nazanin B 10pt) . هر جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت (Nazanin B 10pt Bold)  در بالای جدول نوشته می­شود. یک خط خالی در بالا و پایین جدول آنرا از بقیه متن جدا می­کند.

6- کلیه شکل­ها و ترسیمات باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند. شکل­ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسیم گردند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه ­ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر شکل دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل دارای عنوان مستقلی است که با فونت  (Nazanin B 10pt Bold)در زیر شکل نوشته می­شود.

6- مقالات قبلاً در مجله دیگری چاپ نشده باشد.

6- مقدمه:

در مقدمه بیان مسئله، ضرورت و هدف از اجرا با مروری بر مطالعات گذشته ذکرگردد.

7- روش­ شناسی تحقیق:

دراین قسمت شرح دقیق طرح پژوهش­، جامعه و نمونه آماری، روش نمونه­ گیری، ابزار، روش اجرا و روش­های آماری ذکرگردد.

8- یافته­ های تحقیق:

     یافته­ های کامل پژوهش همراه با اصل جداول و نمودارها و شکل­ها دارای کیفیت و ضروری در این قسمت ارائه گردد. تنها جداول، نمودارها و شکل­های مورد نیاز با بالانویس (در جدول­ها) و زیرنویس (درنمودارها و شکل­ها) فارسی ارائه شود.

9- بحث و نتیجه­ گیری:

دراین قسمت شرح نکات مهم یافته­ها و مقایسه آن­ها با یافته ­های حاصل از سایر مطالعات، توجیه و تفسیر موارد همسو و غیرهمسو و مکانیسم­ های احتمالی و بیان کاربرد یافته­ ها و در پایان نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات برخاسته از پژوهش به ضرورت ارائه گردد.

10- منابع و مأخذ:

منابع درمتن مقاله، مطابق دستورالعمل بین المللی معروف به «APA» و  برای تهیه و تنظیم آن از نرم افزار EndNote استفاده شود.

یک پدید آورنده: (نام خانوادگی، سال انتشار). مثال: (محمدی، 1392).

دو پدید آورنده: (نام نام خانوادگی نفر اول، نام خانوادگی دوم، سال انتشار). مثال: (غفوری، علیزاده، 1389).

سه تا پنج پدید آورنده: مثال: استناد اول: (پیری، صدیقی، باقری، محمدی و اسدی، 1388).

استناد دوم: (پیری و دیگران، 1388).

اگر نام پدید آورنده در متن اصلی مقاله آمده است، بلافاصله سال انتشار در داخل پرانتز می آید.

مثال: کاتوزیان و احمدی (1385) بیان کرده اند که....

تنظیم منابع براساس حروف الفبا باشد بطوریکه منابع فارسی در اول لیست منابع و سپس منابع لاتین ارائه شود.

متداول ترین شکل های ارائه فهرست منابع به شرح زیر هستند:

کتاب:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم کوچک. سال انتشار. عنوان کتاب، محل انتشار، نام مؤسسه نشر.

مثال: کوکلی، جی. (1998). ورزش درجامعه، موضوعات و مناقشات، بوستون، مک گرو - هیل.

Coakley, J. (1998). Sport in society: Issues and controversies, Boston: Mc Grew-Hill.

مقاله از مجله:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم کوچک. سال انتشار. عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره مجله، شماره قسمت، صفحات درمجله.

مثال: جونز، ر؛ مورال، آ؛ وجکسون، جی. (1999). زیبایی بر علیه قدرت در صفحات ورزشی مجله ورزش و موضوع­های اجتماعی، 23(2)، 183-192.

Jones, R. Murrell, A. And Jackson, J. (1999). Pretty versus powerful in the sports pages, Journal of sport and social Issue, 23(2), 183-192.

فصلی از کتاب ویرایش شده [مجموعه مقالات]:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم. سال انتشار. عنوان فصل، ویرایشگر کتاب، عنوان کتاب، مجله، محل انتشار، مؤسسه نشر، صفحات فصل.

مثال: اسلون، ال. (1979). عملکرد و تأثیر ورزش در طرفداران: در مجموعه مقالات گلدستین، (ویرایشگر) گیم و بازی ورزشی، نظرات اجتماعی و روانشناختی، نیویورک، انتشارات آکادمیک،  219-262.

Sloan, L. (1979). The function and impact of sports for fans in journal. Goldstein (ed.) sports Game and play, Social and Psychological Viewpoints, New York, Academic press, pp. 219 – 262.

مقاله از اینترنت:

نام خانوادگی نویسنده، حرف اول اسم. سال انتشار. عنوان مقاله، ویرایشگر کتاب، عنوان مجله، شماره مجله، شماره صفحه، آدرس وب، تاریخ دسترسی به وب.

Jones, J. (1997). Mixing qualitative and quantitative Methods in sports fan Research: The qualitative Report, [on – line serial] 3(4),Available at.

http://www.nova. Edu/ssss/OROR/3-4 jones, html(accessed  10/10/2001).

سایر منابع اینترنتی:

عنوان نویسنده (اگر مشخص است) یا عنوان مقاله، آدرس وب، تاریخ دسترسی به وب.

“Trends in Drug Testing” : Australian sports Drug  Agency web page, http://www.ausport.govau./asda/trends. Html (accessed 11/10/2001).