دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 11-158 
1. بررسی تاثیر رژیم غذایی و برنامه ورزشی در بهبود علائم کلینیکی و آزمایشگاهی سندروم تخمدان پلی کیستیک خانم های چاق

صفحه 11-28

مانی میرفیضی؛ زهرا مهدی زاده توزنی؛ شهلا حجت؛ محمد علی اصغری جعفر آبادی؛ مهناز شوقی


2. تأثیر فعالیت های تناوبی شدید ویژه فوتبال برپاسخ سیستم ایمنی بازیکنان جوان فوتبال

صفحه 29-52

حسن شیروانی؛ کیوان ملانوروزی؛ فروغ فتاحی مسرور؛ حشمت اله پارسیان


3. ارتباط بین تغییرات ANP و لیپولیز در پاسخ به فعالیت تک جلسه ای مقاومتی

صفحه 53-73

سید مرتضی سجادی؛ سجاد احمدی زاده؛ صالح زاهدی اصل؛ خسرو ابراهیم