دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 42678002، بهار 1389، صفحه 1-144 
1. بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار

صفحه 11-22

مهوش نوربخش؛ معصومه شجاعی؛ فاطمه محمدزاده کلخوران؛ سعید محمودی


4. ارزیابی نیمرخ آمادگی جسمانی تکواندوکاران زن تیم ملی ایران

صفحه 63-76

الهه عرب عامری؛ محمد رضا دهخدا؛ مرتضی طاهری؛ حماسه خانی پور


5. بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک

صفحه 77-94

یحیی سخنگویی؛ خدیجه اسدی ساوری؛ منصور اسلامی؛ مهرعلی همتی نژاد


7. تحلیل وضعیت اقتصادی,اجتماعی و انگیزشی تماشاگران فوتبال: مطالعه موردی بازی استقلال وپیروزی در لیگ حرفه ای

صفحه 109-126

فرشاد تجاری؛ نعمت الۀ نعمتی؛ محمد علی آذربایجانی؛ حمید رضا قاسمی؛ عباس خدایاری


8. تأثیر یک پروتکل آماده سازی روی دررفتگی مکرر جلویی شانه در ورزشکاران حرفه ای

صفحه 127-144

اسماعیل علی بخشی؛ مریم کازمی پور؛ کیوان ملا نوروزی؛ هادی خوران؛ سید قاسم حسینی