مداخله تمرین استقامتی مزمن بر ایندکس مقاومت انسولینی مردان میانسال مبتلا به بیماری دیابت نوع 2

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گرایش فیزیولوی ورزش، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

کلیدواژه‌ها