تدوین استراتژی‌ توسعه‌ی ورزش محلات در استان آذربایجان‌شرقی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیرگروه مدیریت ورزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دبیر ـ آموزش و پرورش

کلیدواژه‌ها