تاثیر مکمل دهی تیامین پیروفسفات بر توان هوازی، تجمع لاکتات و حداکثر ضربان قلب طی فعالیت بیشینه در دختران فوتبالیست

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کلیدواژه‌ها