اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح اینترلوکین - 17 و کورتیزول بیماران ام اس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه تربیت بدنی، فارس، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه تربیت بدنی، شیراز، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه فیزیولوژِی، فارس، ایران

کلیدواژه‌ها