بررسی تاثیر شرکت در فعالیت های ورزشی بر سلامت روان دانشجویان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد شوشتر

2 عضو هیات علمی سردبیر فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت

کلیدواژه‌ها