مقایسه وضعیت ورزش ژیمناستیک کشورایران وچین باتاکید برنیروی انسانی وتجهیزات قهرمانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحدکرج

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد کرج

کلیدواژه‌ها