اثر نوع الگوسازی بر یادگیری الگوی مهارت پاس فوتسال در زنان جوان مبتدی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کاشناس ارشد دانشگاه ازاد کرج و معلم تربیت بدنی آموزش و پرورش

2 استادیار دانشگاه الزهرا

3 دانشیار دانشگاه الزهرا

کلیدواژه‌ها