تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت ویتامین E و کوآنزیم Q10 بر مالون دی آلدئید پلاسمایی در کومیته کاران دختر 17-15 سال

نویسندگان

1 استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کلیدواژه‌ها