اثر عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنتی اکسیدان های غیر آنزیمی کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با استروپتوتوزوسین

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کلیدواژه‌ها