اثرات کاهش حجم تمرین بر توان هوازی و عملکرد بی هوازی بازیکنان فوتبال مرد

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 عضو هیات علمی دانشگاه قم

کلیدواژه‌ها