مقایسه دو روش تمرینی قدرتی و انعطاف پذیری منتخب بر برد شوت و سرعت دریبل فوتبالیست های لیگ برتر شهر تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی ایوانکی

3 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

کلیدواژه‌ها