تاثیر مهار تهای روانی بر اضطراب رقابتی و عملکرد والیبالیست های لیگ برتر و ارتباط آن با تعداد بازی ملی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 اعضای هیئت علمی مجتمع آموزش عالی گنبدکاووس

کلیدواژه‌ها