مقایسه سطح خود نمایشی ورزشکاران مرد رقابتی و غیر رقابتی رشته پرورش اندام و رابطه آن با نارضایتی بدنی آنها

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار دانشگاه شهید چمران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

کلیدواژه‌ها