شناسایی اندام های آسیب پذیر و سازوکار های ایجابی آنها در بازی های فوتبال جام جهانی 2010

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

کلیدواژه‌ها