اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک در آب و در خشکی برکوفتگی عضلانی و عملکرد شنای دختران شناگر نخبه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد کرج

2 مدرس دانشگاه آزاد واحد کرج

3 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

کلیدواژه‌ها