تأثیر فعالیت های تناوبی شدید ویژه فوتبال برپاسخ سیستم ایمنی بازیکنان جوان فوتبال

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

کلیدواژه‌ها