تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر رکورد 100 متر کرال سینه پس از یک دوره تمرینات ستگین شنا در دختران سناگر نخبه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

4 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

کلیدواژه‌ها