بررسی اثر آب درماتی برخی پارامترهای منتخب مربوط به کیفوز در دختران کایفوتیک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بهزیستی و توانبخشی

2 دانشگاه علمی آزاد اسلامی واحد ساری

3 استادیار دانشگاه مازندران

4 استادیار دانشگاه گیلان

کلیدواژه‌ها