43. تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه ای (tDCS)با دو جریان مختلف وغوطه وری در آب سرد در دوره ریکاوری بر کیفیت بازیافت، درک فشار و عملکرد بعدی شناگران مرد

علی ملایی؛ صدیقه حسین پور دلاور؛ مهران قهرمانی؛ رضا جباری؛ محمد جلیلوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1399