کلیدواژه‌ها = اسید لاکتیک
تعداد مقالات: 1
1. اثر انقباض ایزومتریک در تولید اسید لاکتیک روی عضو فعال و بررسی تاثیر آن روی میزان اسید لاکتیک عضو غیر فعال

دوره 6، شماره 13، بهار 1393، صفحه 67-83

مهدی کسب پرست*؛ حمید طباطبایی؛ آزاده معماری؛ پریسا زارعی؛ رضا عبدی