نویسنده = صدرالدین شجاع الدین
تعداد مقالات: 2
1. اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات مچ پا، زانو و ران بر جذب شوک و میزان بار در حرکت فرود تک پا

دوره 7، شماره 17، بهار 1394، صفحه 103-122

صدرالدین شجاع الدین؛ امیر سرشین؛ آمنه حسین زاده


2. ارتباط شاخص های ترکیب بدنی با تعادل ایستا و پویا

دوره 4، شماره 9، بهار 1391، صفحه 69-93

امیر سرشین؛ عیدی علیجانی؛ فواد فیض الهی؛ صدرالدین شجاع الدین؛ سامان پاشایی؛ جمال عبدی