نویسنده = محمد علی آذربایجانی
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه یک جلسه تمرین هوازی و بی هوازی بر لکوسیت خون در زنان غیر ورزشکار

دوره 9، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 39-48

حدیث رفتاری؛ حسنعلی غلامی؛ مسعود زمانی؛ فواد فیض الهی؛ خسرو ابراهیم؛ محمد علی آذربایجانی


2. تاثیر مکمل دهی ویتامین C بر پاسخ پروتئین واکنش دهنده- C (CRP) و کورتیزول به فعالیت ورزشی هوازی

دوره 8، شماره 21، بهار 1395، صفحه 39-58

سید علی حسینی؛ ایمان فتحی؛ مهدی نورا؛ فریده کیخسروی؛ قباد حسن پور؛ محمد علی آذربایجانی؛ مهدی پیروز


4. اثر چالش ذهنی هنگام اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه

دوره 6، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 11-32

محمد قادری؛ محمد علی آذربایجانی؛ سیروان آتشک؛ داود قادری؛ محمد رضا فاروقی؛ گلاله رسولی آذر


5. تاثیر تمرین مقاومتی هرمی و ویبریشن تمام بدن بر شاخص های آسیب سلولی (AST, ALD, CK) در مردان غیر ورزشکار

دوره 6، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 11-32

عبدالرسول بحرانی؛ محمد علی آذربایجانی؛ خلیل شیخانی؛ فاطمه جعفری


6. اثر چالش ذهنی به هنگام اجراى فعالیت هوازی وامانده ساز بر زمان دویدن، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول سرمی ورزشکاران نخبه

دوره 5، شماره 12، زمستان 1392، صفحه 69-88

محمد قادری؛ محمد علی آذربایجانی؛ سیروان آتشک؛ داود قادری؛ محمد رضا فاروقی؛ گلاله رسولی آذر


7. تأثیر شنیدن ریتم موسیقی تند و آرام بر اجرای ب یهوازی و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان فعال

دوره 5، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 87-105

محمد قادری؛ محمد علی آذربایجانی؛ حمید آقا علی نژاد؛ سیروان آتشک؛ محمد رضا فاروقی؛ داود قادری