نویسنده = سعید محمودی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد رؤسای هأیت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 23-46

مهوش نوربخش؛ معصومه شجاعی؛ فاطمه محمدزاده کلخوران؛ سعید محمودی


2. بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 11-22

مهوش نوربخش؛ معصومه شجاعی؛ فاطمه محمدزاده کلخوران؛ سعید محمودی