نویسنده = مهدی کهندل
تعداد مقالات: 10
1. رابطه رشدحرفه‌ای با بهره وری آموزشی دبیران تربیت‌ بدنی

دوره 10، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 93-110

مه لقا فرشباف رودبار جمشیدی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری


2. مقایسه میزان تحلیل رفتگی و رضایت شغلی کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 12

دوره 9، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 95-114

مهدی کهندل؛ مهوش نوربخش؛ حمید قاسمی؛ مهدی کسب پرست*؛ پرویز محمدی


3. رابطه بین سابقه قهرمانی با مهارت های ارتباطی و رضایت شغلی مدیران ورزش شهرداری تهران

دوره 8، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 89-104

عزیز اله بیاتی؛ عباس خدایاری؛ مهدی کهندل


5. بررسی مقایسه ای ورزش بانوان قبل و بعد از طرح ادقام

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 63-79

مهوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ سمیه عظیمی شاد


6. تأثیر مصرف مکمل ویتامین B1 بر تغییرات گلوکز خون حین وپس از فعالیت بیشینه هوازی در مردان غیر ورزشکار

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 145-158

مهدی کسب پرست؛ مهدی کهندل؛ علی اکبر روحانی؛ محسن شفیعی


7. مقایسه تحلیل رفتگی شغلی در بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 61-78

مهدی کهندل؛ مهدی کسب پرست


9. مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد مربیان تیم های دانشگاهی از دیدگاه مدیران و مربیان دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 117-131

محسن شفیعی؛ مهدی کهندل؛ مهدی کسب پرست


10. ارتباط سبک های رهبری با برخی ویژگی های فردی مربیان فوتبال

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 131-144

مهدی کهندل؛ نیما ماجدی؛ رضا نیک بخش