نویسنده = پریوش نوربخش
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر برخی از ناهنجاری های الگوی رشدی راه رفتن کودکان 3-5 ساله کودکستان

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 71-88

پریوش نوربخش؛ عبدالحمید حبیبی؛ مریم عابدپور