نشریه علوم ورزش، فصلنامه ای است که توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منتشر می شود. این نشریه درصدد فهم عمیق تر رابطه ی بین شاخه های مختلف رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از یک سو و سلامت و عمکرد ورزشی از سوی دیگر است. مخاطبین این مجله از متخصصین گرایش های مختلف تربیت بدنی، مربیان و ورزشکاران رشته های گوناگون ورزشی می باشند. این نشریه به زبان فارسی منتشر می شود و بر انتشار مقاله های علمی – پژوهشی و به ویژه  مقاله های بین رشته ای و پژوهش های کاربردی تاکید دارد. با این وجود مقاله های نقد و بررسی و مروری برجسته را نیز در دستور انتشار خود دارد. صرفا مقالاتی در این مجله پذیرفته می شوند که از جنبه های گوناگون نوآوری، روش تحقیق، تحلیل آماری و نگارش و فرمت در سطح بالایی قرار داشته باشند.

 


نویسندگان محترم لطفا قبل از ارسال مقاله به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایند و مقاله را طبق فرمت جدید مجله تنظیم کنند.

با توجه به فعال شدن نرم افزار سمیم نور و همانند جو که در صفحه اصلی در سمت چپ نمایش داده شده است ضرورت دارد که نویسندگان در این سامانه ثبت نام نمایند و فرم تایید مقاله خود را قبل از ارسال به مجله دریافت کنند.

 


 

فصلنامه علوم ورزش عضو کمیته بین المللی اخلاق در نشر نمیباشد اما از اصول و قوانین (COPE)  تبعیت مینماید.

پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌ منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، فصلنامه علوم ورزش از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانند جو یا سمیم نور الزامی است.

 


 

صاحب امتیاز:                                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدیر مسئول:                                       دکتر عیدی علیجانی

سردبیر:                                               دکتر مهوش نوربخش

مدیر داخلی:                                        دکتر عباس خدایاری

مدیر اجرایی:                                       مهدی بابایی

کارشناس نشریه:                                مهدی بابایی

ناشر:                                                  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

آدرس:                                               کرج ، انتهای رجایی شهر ، تقاطع بلوار موذن و استقلال

                                                          مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین (ع)،

                                                          دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تلفن:                                                  9-34259571-026    

نمابر:                                                  34418156-026

ایمیل:                                                 SRCSS@Kiau.ac.ir

وب سایت:                                          http://ssqj.kiau.ac.ir

شناسه دیجیتال:   

زمان داوری:                                       2 تا 6 ماه

دوره انتشار:                                        فصلنامه

نوع انتشار:                                         چاپی و دیجیتال

دسترسی آزاد:                                    بله

کپی رایت: 

سیاست داوری:                                   داوری بسته

زبان:                                                   فارسی

چکیده آنلاین:                                    فارسی /  انگلیسی

هزینه پذیرش نهایی:                           رایگان

شاپا چاپی:

شاپا آنلاین:

بر اساس آیین نامه دانشگاه و نظر هیات تحریریه مقرر گردید از نویسندگان محترمی که مقالات آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ در این نشریه چاپ می شود، مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال (معادل صد و پنجاه هزار تومان)جهت داوری هر مقاله و پس از پذیرش مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰  ریال ( معادل سیصد و پنجاه هزار تومان) جهت چاپ آن از نویسنده/نویسندگان اخذ شود. بنابراین لازم است نویسندگان محترم پس از مشخص شدن داوری مقاله تصویر فیش پرداختی ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریالی  را نیز در سامانه بارگذاری نمایند. لطفا هزینه های داوری و چاپ به حساب سیبای شماره  ۰۱۰۲۷۲۹۳۳۹۰۰۱ به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واریزگردد.

شماره جاری: دوره 14، شماره 39، زمستان 1399، صفحه 11-222 

12. شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری باز ورزش همگانی ایران با استفاده از AHP

صفحه 189-203

فرخ کیا؛ مهوش نوربخش؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ رضا شجیع


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی دبیر تخصصی
شاپا چاپی
4267-8002

بانک ها و نمایه نامه ها